Szkolny Klub HDK

Szkolny zestaw programów
i podręczników

Harmonogram spotkań dla rodziców

Od lutego 2012r.
odwiedziło nas
Liczniki
gości

Majowa zbiórka PCK

18 maja 2014r uczniowie Kopernika wzięli udział w majowej zbiórce pieniędzy na rzecz PCK z przeznacczeniem na letni wyjazd dzieci z ubogich rodzin powiatu. Na wyróżnienie zasługują uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej: Sylwia Dziadek, Agnieszka Smagała, Dominik Grazda, Janek Zamorski, Denis Demirew

Opracowała: Joanna Hajec

------------------------------------------------------

WOJEWÓDZKIE ZMAGANIA MŁODYCH RZEMIEŚLNIKÓW W DĘBICY

Coraz trudniejszy rynek pracy zmusza młodych ludzi do wyboru przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Wielu z nich, mimo tego iż bez trudu ukończyliby liceum ogólnokształcące i zdało maturę, decyduje się jednak na kształcenie zawodowe w szkole zawodowej. Wybór poszukiwanego na rynku zawodu daje pewność pracy.

Uczniowie ostatnich klas kształcący się w zawodach rzemieślniczych mieli możliwość prezentacji swojej wiedzy i umiejętności oraz konfrontacji jej z innymi podczas zorganizowanych w Dębicy w dniu 28.04.2014 Wojewódzkich Konkursów "Sprawny w zawodzie – bezpieczny w pracy w kategorii fryzjer i cukiernik".
Konkursy przeprowadzone były dwuetapowo – część teoretyczna oraz część praktyczna. Rozpoczęcie konkursów oraz część teoretyczna odbyły się na terenie Zespołu Szkół Nr 4 w Dębicy. Fryzjerzy przybyli z Krosna, Przemyśla, Jarosławia i Dębicy część praktyczną kontynuowali w pracowni fryzjerskiej Zespołu Szkół Nr 4 w Dębicy, a cukiernicy z Krosna i Dębicy na część praktyczną udali się do Cukierni BASSARA w Dębicy przy ul. Cmentarnej.
Młodzi fryzjerzy mieli za zadanie wykonać fryzurę o charakterze upięć w asyście warkoczy i plecionek w czasie 60 min. Natomiast młodzi cukiernicy w dwuosobowych drużynach mieli do wykonania w ogólnym temacie Świat Bajek przybranie tortu okolicznościowego, wykonanie dwóch rodzajów figurek z masy cukrowej lub czekolady oraz wykonanie napisu na tabliczce z dragantu w czasie 120 min.
Do oceny pracy powołane zostały dwie niezależne Komisje w składzie :
konkurs cukierniczy- Janusz Wiktor Właściciel Pracowni Cukierniczej oraz Straszy Cechu Rzemiosł Różnych w Dębicy, Grażyna Szczerbińska – Zastępca Dyrektora ZSZ Nr 4 w Dębicy, Barbara Bassara- Poprawa - właściciel Cukierni "Bassara" oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZS Nr 4 w Dębicy
konkurs fryzjerski- - Dominika Przywara – właściciel Salonu Fryzjerskiego w Dębicy, Renata Zięba – Dyrektor ZS Nr 4 w Dębicy, Monika Obrębowska-Czwórnóg – przedstawiciel PWK OHP w Rzeszowie, Beata Krupa - nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZS Nr 4 w Dębicy. Zwycięzcą konkursu cukierniczego została drużyna z Dębicy w składzie: Magdalena Sak i Piotr Żurowski natomiast w konkursie fryzjerskim zwyciężyli: III miejsce Agnieszka Zagrobelna z Jarosławia, II miejsce Szymon Czaja – uczeń Rzemieślniczej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pilźnie oraz I miejsce Angelika Pawełek z Zespołu Szkół Nr 4 w Dębicy.
Warto dodać iż sukces który osiągnęli uczniowie niebyły możliwy bez zaangażowania i fachowej pracodawców którzy ich szkolili. Laureatów konkursu fryzjerskiego wyszkolili: Pani Bożena Solarz z Salonu Fryzjerskiego w Pustkowie oraz Pan Janusz Stalec z Salonu Fryzjerskiego Gabriella w Dębicy. Zwycięska drużyna w konkursie cukierniczym swoje umiejętności szlifowała pod fachowym okiem Pani Barbary Kicia i Pani Barbary Bassara – Poprawa z dębickich Cukierni.

Jury konkursu na podsumowaniu podkreślało wysoki poziom startujących, profesjonalnie przygotowaną i wyposażoną pracownię fryzjerską, zaangażowanie właścicielki Cukierni Bassara i przychylność Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 4 w Dębicy.

Zwycięska drużyna cukierników oraz zwyciężczyni konkursu fryzjerskiego będą reprezentować Dębicę, szkołę oraz Środowiskowy Hufiec Pracy na konkursach ogólnopolskich w Pleszewie koło Poznania i Dobieszkowie koło Łodzi.

Przypisy:
1_ laureat II miejsca Szymon Czaja podczas układania fryzury
2_ praca Angeliki Pawełek – zwyciężczyni konkursu
3_laureaci konkursu fryzjerskiego z komisją konkursową i organizatorami

Opracował: OHP w Dębicy

------------------------------------------------------

Porzegnanie maturzystów

W dniu 25 kwietnia 2014 r. odbyło się pożegnanie tegorocznych maturzystów: uczniów klasy IV Technikum o specjalności technik spedytor i technik usług fryzjerskich oraz słuchaczy III klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

W wydarzeniu wzięli udział tegoroczni maturzyści, ich młodsi koledzy, grono pedagogiczne, rodzice. Uroczystość rozpoczęła się przekazaniem sztandaru przez chorążego (ucznia klasy IV TS) Mateusza Kmiecika – Wojciechowi Kutrzubie ( uczniowi klasy I TS) oraz asysty w osobach: Barbary Kubisztal i Kornelii Rajchel (uczennicy klasy IV TF i IV TS) – uczennicą - ..................................................... Nowy poczet sztandarowy złożył ślubowanie. Po ślubowaniu przemówienie wygłosiła Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4, pani Renata Zięba, która podsumowała pracę maturzystów, życząc powodzenia na czekających ich egzaminach maturalnych i zawodowych.
Następnie wręczono nagrody dla najzdolniejszych absolwentów. Dwie maturzystki klasy IV technikum o specjalności technik usług fryzjerskich ukończyły szkołę z wyróżnieniem, otrzymując świadectwo z tzw. "czerwonym paskiem" – Justyna Jodłowska i Patrycja Żmuda. Inni zostali wyróżnieni za bardzo dobre wyniki, pełnienie funkcji chorążego i asysty pocztu sztandarowego, pracę charytatywną, prowadzenie Kroniki Szkoły, godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, honorowe krwiodawstwo, udział w zawodach fryzjerskich, wzorowe czytelnictwo.
Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy III technikum, którzy w pierwszej części w liryczny sposób pożegnali swoich starszych kolegów i koleżanki. W drugiej części została przedstawiona prezentacja multimedialna, przygotowana przez panią Agnieszkę Hodor – przenosząca w przeszłość i obrazująca najważniejsze wydarzenia z czteroletniego pobytu absolwentów technikum w murach Zespołu Szkół Nr 4. Najbardziej podobały się sceny "na wesoło", ukazujące humorystyczne sytuacje z życia szkoły.
Ostatni akcent należał do samych absolwentów, którzy miłymi słowami i kwiatami pożegnali się z całym gronem pedagogicznym, młodszymi kolegami i koleżankami, słowami: "Do zobaczenia w Dorosłym życiu...".

Maturzystom życzymy połamania piór na czekającym ich już za kilkanaście dni egzaminie dojrzałości.

Opracowała: Agnieszka Hodor

------------------------------------------------------

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

3 kwietnia 2014r. uczniowie klasy IV technikum o specjalnościach technik spedytor i technik usług fryzjerskich pod opieką ks. Stanisława Schaba i wychowawcy pani Agnieszki Hodor, udali się na tradycyjną pielgrzymkę przedmaturalną do Częstochowy.

Uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w porannej mszy świętej przed Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej. O godzinie 8-ej samodzielnie odprawili Drogę Krzyżową dla maturzystów na murach Klasztoru Jasnogórskiego. Każdą stację rozważała inna osoba: rozpoczął ksiądz Stanisław, a zakończyła pani Agnieszka Hodor. Uczniowie oprócz osobistej modlitwy, mieli możliwość zwidzieć również Skarbiec, Arsenał, Salę Rycerską, oglądnąć panoramę Częstochowy z Wieży.
Następnie pielgrzymi udali się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, gdzie w ciszy i skupieniu pomodlili się przed relikwiami bł. Faustyny oraz cudownym obrazem Miłosierdzia Bożego.
Myślę, że tegoroczna pielgrzymka pozwoliła maturzystom w szczerości serca wypowiedzieć swoje intencje u M.B Częstochowskiej, szczególnie prośby o pomoc w czasie matur.

Dziękujemy uczniom za obecność, nauczycielom za opiekę, a maturzystom życzymy sukcesów na maturalnych zmaganiach!

Opracowała: Agnieszka Hodor

------------------------------------------------------

I Turnieju Piłki Nożnej Gimnazjalistów o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 w Dębicy

Dnia 3 kwietnia 2014 roku na boisku trawiastym Orlik 2012 przy ulicy Strumskiego 1 odbył się Turnieju Piłki Nożnej Gimnazjalistów o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy.
W turnieju uczestniczyły szkoły gimnazjalne powiatu dębickiego.

Zwycięzcą turnieju zostało Miejskie Gimnazjum nr 4 w Dębicy pod opieką pana Andrzeja Kulasa.

Drugie miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum w Pilźnie pod opieką pana Józefa Płoszczycy, trzecie Miejskie Gimnazjum nr 2 w Dębicy pod opieką pani Jolanty Morawczyńskiej a czwarte Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy pod opieką pana Ryszarda Koniecznego.Uczestnicy turnieju oprócz rywalizacji sportowej mieli możliwość zwiedzić szkołę, zapoznać się z kierunkami kształcenia na nowy rok szkolny oraz wziąć udział w degustacji wypieków wykonanych przez naszych uczniów odbywających praktykę w zakładach cukierniczych. Turniej odbył się w ramach Dni Otwartych Zespołu Szkół Nr 4 w Dębicy.

Opracował:

------------------------------------------------------

Dzień otwarty w Koperniku

21 marca 2014 r. Zespół Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika otworzył swoje drzwi dla gimnazjalistów, ich rodziców i nauczycieli.
Już tuż po godzinie ósmej pojawili się pierwsi goście. W sumie było ich ponad trzystu z 35 gimnazjów powiatu dębickiego i powiatów sąsiednich. Czekały na nich liczne atrakcje.

Młodzież gimnazjalna mogła przede wszystkim zapoznać się z bogatą ofertą szkoły, która obejmuje kształcenie w klasach technikum o specjalności technik usług fryzjerskich i technik spedytor oraz klasach zasadniczej szkoły zawodowej, w których nauka zawodu odbywa się u pracodawców.
Młodzież ucząca się w Zespole Szkół nr 4 oprowadzała swoich młodszych kolegów po szkole, prezentowała pracownie, opowiadała o swoich dokonaniach. Na stoiskach prezentowali swoje umiejętności cukiernicy i kucharze, fryzjerki czesały ustawiające się w kolejce młodsze koleżanki. W każdej sali na odwiedzających czekały niespodzianki i zabawy na wesoło. Były to między innymi konkurs karaoke w kilku językach, konkurs wiedzy matematycznej oraz rysunku na tablicy multimedialnej. Przybywający do szkolnych murów mogli podziwiać pokaz makijażu i fryzur; "Wiosna 2014". Fryzjerki dały popis swoich umiejętności i z odrobiną szaleństwa wykonały wiosenne fryzury i makijaże. Na każdego czekała zarówno słodka niespodzianka -"ciasteczko z uśmiechem", jak i pikantny tościk. Również dla odwiedzających przygotowany został tort, który można było udekorować na wiele sposobów, mnóstwo ozdóbek cukierniczych wykonanych przez przyszłych cukierników.
Ponadto gimnazjaliści brali udział w quizach i konkursach dotyczących historii szkoły, która w tym roku świętuje jubileusz czterdziestopięciolecia istnienia, jej patrona Mikołaja Kopernika, czy quizach językowych, w których można było wygrać drobne upominki. W sali sportowej młodzież mogła spróbować swoich sił w tenisie i innych dyscyplinach sportowych, w pracowni chemiczno – fizycznej przeprowadzić ciekawe doświadczenia naukowe a w pracowni matematycznej rozwiązać trudne równania.
Chętni skorzystali także z darmowej porady fryzjerskiej, uczesania oraz fantazyjnego makijażu. Ochotniczy Hufiec Pracy współpracujący ze szkołą oferował swoją pomoc w zakresie profesjonalnego doradztwa zawodowego oraz wyboru zakładu pracy, w którym można podjąć praktyczną naukę zawodu. Goście urzeczeni miłą atmosferą i otwartością gospodarzy opuszczali szkolne mury w dobrych humorach. Wielu z nich z pewnością podjęło już decyzję o wyborze dalszej drogi kształcenia w Zespole Szkół Nr 4, niezdecydowanych lub wahających się zachęciły do wybrania naszej szkoły atrakcyjne kierunki kształcenia zawodowego, profesjonalizm i życzliwość kadry pedagogicznej, nowoczesne pracownie i możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Opracowała: Beata Krupa

------------------------------------------------------

Pokaz fryzur: "Wiosna 2014"

W dniu 13.03.2014r. uczennice technikum usług fryzjerskich wraz z nauczycielką przedmiotów zawodowych- Beatą Krupa przygotowały pokaz fryzur wiosennych.
Młode fryzjerski zaprezentowały swój talent na scenie DK Mors w Dębicy. Pokaz fryzur: "Wiosna 2014" został zorganizowany dla gimnazjalistów z terenu Dębicy i okolic.
We fryzurach przede wszystkim królowały kolorowe, wiosenne dodatki. Dziewczęta fryzury wykonywały na scenie, dzięki temu można było śledzić każdy ich ruch.

Uczestniczkom serdecznie dziękujemy za trud włożony w przygotowanie pokazu!

Opracowała:Beata Krupa

------------------------------------------------------

Rozstrzygnięcie konkursu pod hasłem "Mikołaj Kopernik - twórca nowej astronomii"

W dniu 27 lutego 2014 został rozstrzygnięty konkurs pod hasłem "Mikołaj Kopernik -twórca nowej astronomii". Konkurs skierowany był dla gimnazjalistów powiatu dębickiego, przeprowadzony został w dwóch kategoriach: praca plastyczna, prezentacja multimedialna. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród gimnazjalistów. Do konkursu zostało nadesłanych 47 prac plastycznych i 13 prezentacji multimedialnych z następujących gimnazjów:

 • Miejskiego Gimnazjum Nr 2 w Dębicy
 • Miejskiego Gimnazjum Nr 3 w Dębicy
 • Miejskiego Gimnazjum Nr 4 w Dębicy
 • Publicznego Gimnazjum w Głowaczowej
 • Publicznego Gimnazjum w Latoszynie
 • Publicznego Gimnazjum w Lipinach
 • Publicznego Gimnazjum w Nagawczynie
 • Publicznego Gimnazjum w Nawisu Brzosteckim
 • Publicznego Gimnazjum w Podgrodziu
 • Publicznego Gimnazjum w Pustkowie Osiedlu
 • Publicznego Gimnazjum w Pustkowie Wsi
 • Publicznego Gimnazjum w Pustyni
 • Publicznego Gimnazjum w Straszęcinie
 • Publicznego Gimnazjum w Żyrakowie

Komisja konkursowa wyłoniła finalistów:
W kategorii praca plastyczna:
I miejsce - Wiktoria Dragan - uczennica Publicznego Gimnazjum w Pustkowie Wsi
II miejsce - Natalia Bochniewicz - uczennica Miejskiego Gimnazjum Nr 4 w Dębicy
III miejsce - Gabriela Radzik - uczennica Miejskiego Gimnazjum Nr 2 w Dębicy
W kategorii prezentacja multimedialna:
I miejsce - Aleksander Giza - uczeń Publicznego Gimnazjum w Pustyni
II miejsce - Patryk Lipa - uczeń Publicznego Gimnazjum w Pustkowie Wsi
III miejsce - Aleksandra Hajdon -uczennica Publicznego Gimnazjum w Straszęcinie
SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Opracowała: Małgorzata Proczek-Sroka

------------------------------------------------------

SZKOLNY KONKURS FRYZJERSKI "Fryzura karnawałowa"

W dniu 14.02.2014r. na terenie Zespołu Szkół nr4 w Dębicy odbył się konkurs fryzjerski pt: "Fryzura karnawałowa". Organizatorkami konkursu były nauczycielki przedmiotów zawodowych fryzjerskich : Beata Krupa i Małgorzata Proczek- Sroka. W konkursie wzięły udział uczennice trzech klas (II Tf, III Tf, IV Tf) Technikum usług fryzjerskich.

Zadaniem uczestników było wykonanie fryzury karnawałowej oraz całościowej stylizacji modelki. Fryzjerki wykazały się pomysłowością i pokazały na co je stać.

Ocenie zostało poddane:
-organizacja stanowiska pracy
-przestrzeganie przepisów bhp
-artyzm i kreatywność w tworzeniu fryzury
-wykazanie się umiejętnościami objętymi tematem konkursu
-stylizacja całościowa sylwetki

Osoby wyróżnione:
I miejsce: Joanna Łabaj
II miejsce: Karolina Kędzior
III miejsce:Karolina Czerkies
Wyróżnienie: Patrycja Kociołek

Najlepsi zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz atrakcyjnymi nagrodami.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Opracowała: Beata Krupa

------------------------------------------------------

WIelka Orkiestra Świątecznej pomocy

13 stycznia 2014 roku uczennice klasy II Technikum Fryzjerskiego wraz z nauczycielką Beatą Krupa wzięły udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Były to Krystyna Lach, Kaja Kmiecik oraz Magdalena Kamaj.

Dziewczęta wykazały się ogromnym zaangażowaniem oraz profesjonalizmem. Charytatywnie czesały dzieci w Zespole Szkół w Podgrodziu, za co zbierały datki na WOŚP.
Dużym powodzeniem cieszyły się loki spiralne, gofrowanie, falowanie włosów oraz chłopięce irokezy w neonowych kolorach. Całość dopełniały piękne, kolorowe makijaże. A wszystko to po to, aby pomagać potrzebującym ludziom, a w szczególności dzieciom. Pracy było bardzo dużo. Dzieciaki podpatrywały fryzury jedne od drugich i przychodziły z nowymi pomysłami.
Czas płynął w wesołej atmosferze! Chociaż "młode fryzjerki" były zmęczone nie miały serca odmawiać dzieciakom. Dzielnie pracowały do końca. Za co serdecznie im dziękujemy i zapraszamy do dalszych działań charytatywnych.

Opracowała:Beata Krupa

------------------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w konkursie "Mikołaj Kopernik – twórca nowej astronomii"

W imieniu Dyrekcji oraz nauczycieli Zespołu Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy zapraszamy wszystkich gimnazjalistów pasjonujących się astronomią lub fizyką do udziału w Powiatowym konkursie "Mikołaj Kopernik – twórca nowej astronomii".
Konkurs jest skierowany do uczniów wszystkich klas szkół gimnazjalnych.
Na zwycięzców konkursu czekają nagrody.

W załączeniu regulamin konkursu.

Opracowała: Małgorzata Proczek -Sroka

------------------------------------------------------

Niesiemy pomoc dla schroniska

Opracowała: M.K.

------------------------------------------------------

" Chcę zdrowo jeść, by zdrowo żyć."
VIII Sejmik Ekologiczny Powiatu Dębickiego

Dnia 3 grudnia 2013 roku Zespół Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika wraz z Wydziałem Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Dębicy zorganizował VIII Sejmik Ekologiczny Powiatu Dębickiego, który w tym roku odbył się pod hasłem "Chcę zdrowo jeść, by zdrowo żyć."

Temat ten został wybrany nieprzypadkowo. Mamy świadomość , iż zdrowie jest kluczową wartością dla każdego z nas, a nasza szkoła należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak ważnym obszarem dbałości o zdrowie jest sposób odżywiania oraz to, co znajduje się w produktach przez nas spożywanych. Świadomość tego powoduje, że na całym świecie rośnie popyt na żywność ekologiczną.
Otwarcia sejmiku dokonała pani Barbara Mroczek - dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Dębicy. Na początku młodzież szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu obejrzała film pt. "Polskie rolnictwo ekologiczne", a następnie Pani Maria Midura z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddziału Powiatowego w Dębicy omówiła, standardy jakie musi spełniać gospodarstwo, by zyskać miano ekologicznego.
Kolejnym prelegentem był Pan Piotr Stachnik - właściciel Gospodarstwa Rolnego Las w Straszęcinie, który przedstawił metody i zasady gospodarowania w rolnictwie ekologicznym z punktu widzenia praktyka. Następnie głos zabrała Pani Maria Wójcik z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dębicy na temat zanieczyszczeń obecnych w żywności i ich wpływu na zdrowie człowieka. Wystąpienie kolejnego prelegenta Pani Magdaleny Depy z Firmy " Apetyt na piękno" Medical Spa Dietetyka i Kosmetologia dotyczyło modelu racjonalnego żywienia młodzieży. Pan Jacek Babicz Prezes Koła Pszczelarzy w Dębicy zabrał głos na temat "Ochrona pszczół i pszczelego bogactwa koniecznością rozsądnego gospodarowania".
Sejmik Ekologiczny zamykało wystąpienie Pana Grzegorza Mrzygłoda przedstawiciela Firmy Roleski Sp.J., który zaprezentował produkty Bio Firmy Roleski jako odpowiedź na wzrastające zapotrzebowanie rynku na ekologiczną żywność.
Na uczestników Sejmiku Ekologicznego czekała niespodzianka. Była to degustacja miodu i innych pszczelich produktów przygotowana przez Pana Jacka Babicza oraz możliwość wykonania bezpłatnego pomiaru składu ciała przeprowadzona przez dietetyka Panią Magdalenę Depę. Atrakcje te cieszyły się dużym powodzeniem wśród bardzo licznie przybyłej młodzieży.
Na zakończenie Pani Renata Zięba - dyrektor ZS Nr 4 wręczyła wszystkim prelegentom podziękowania oraz piękne albumy o powiecie dębickim podarowane przez Pana Władysława Bielawę Starostę Powiatu Dębickiego, który także zabrał głos. Koordynatorami Sejmiku Ekologicznego były Agnieszka Malinowska i Joanna Hajec, którym w przygotowaniu i przeprowadzeniu sejmiku pomagali uczniowie klasy I i II Technikum.

Opracowały: Agnieszka Malinowska i Joanna Hajec

------------------------------------------------------

Ekologia to moda czy konieczność

27 listopada 2013 roku w ZSZ Nr 1 w Dębicy odbyła się IX Powiatowa Debata połączona z Konkursem Ekologicznym "Odkryj na nowo powiat Dębicki". Wzięli w nich udział uczniowie klasy 1T. W kategorii wiedzowej wystąpili : Mateusz Schab oraz Ewelina Rakowska.

Opracowała: Joanna Hajec

------------------------------------------------------

Prawie 18 litrów krwi to nie mało

W Państwowej Szkole Muzycznej w dniu ,21 listopada odbyło się VII pokoleniowe spotkanie honorowych dawców krwi i działaczy tego ruchu tym razem z okazji 55 lecia honorowego krwiodawstwa w Polsce i 30 lecia Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa przy Oddziale Rejonowym PCK.
Podsumowano XII edycję konkursu dla młodzieży szkolnej "Potrzebna krew – Twoja także", w którym uczestniczyło 535 krwiodawców z 11 szkół ponadpodstawowych powiatu dębickiego. Łącznie przekazali 427 500 ml krwi.

Honorowi dawcy krwi naszej szkoły przekazali na konto Punktu Krwiodawstwa 17,550 ml krwi.

Opracowała: Joanna Hajec

------------------------------------------------------

Konkurs plastyczny "Wznieś serce ponad zło"

Zapraszamy na konkurs w dniu 14.11.2013(czwartek) bo godzinie 8.00 w sali nr 9.
Przyjdź z pomysłem a artykuły plastyczne dostaniesz na miejscu:-)
Cele i tematyka konkursu, to: propagowanie życia w trzeźwości, zapobieganie patologiom: alkoholizmowi, narkomani, nikotynizmowi, przybliżenie młodzieży zagrożeń wynikających z uzależnień, promocja zdrowego stylu życia.

Opracowała: Ewelina Żyłka

------------------------------------------------------

Konkurs wiedzy o HDK

14 listopada 2013r odbyła się III edycja konkursu "Wiedzy o honorowym krwiodawstwie". Konkurs odbył się w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dębicy.
Wzięli w nim uczniowie klasy 1T: Ewelina Rakowska, Mateusz Schab oraz Kamil Matusik.
Jako drużyna zdobyliśmy 2 miejsce. W kategorii indywidualnej drugie miejsce wywalczył Mateusz Schab.

Opracowała: Joanna Hajec

------------------------------------------------------

Konkurs "Świąteczne dekoracje z ciasta kruchego"

W dniu 12.11.2013 r. odbył się konkurs pod hasłem "Świąteczne dekoracje z ciasta kruchego". Prace konkursowe przeprowadzone były w ramach zajęć dodatkowych z "Koła zdrowego żywienia". Adresaci konkursu to uczniowie I klasy zasadniczej szkoły zawodowej uczący siew zawodzie cukiernika. Do prac konkursowych przystąpiło 10-cioro uczniów.

Zajęcia praktyczne odbywały się w Cukierni "Bassara" pod okiem nauczyciela przedmiotów zawodowych p. Barbary Bassara – Poprawa.
Dla naszych młodych uczestników był to sprawdzian umiejętności ponieważ wykonanie ciasta kruchego i dekoracji jest już pewnym wyzwaniem przy tak krótkiej jeszcze praktyce. Prace naszych uczniów były przede wszystkim samodzielne i różnorodne. Trudno było jednoznacznie przyznań te najlepsze miejsca.

Całokształt pracy okazał się być najwyżej punktowany u uczennic: Anny Sałowskiej i Gabrieli Sojki. Pozostałe prace wyróżniono i wręczono upominki w postaci sprzętu cukierniczego (foremki, wykrojniki i zestawy dekoratorskie).

Gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy jeszcze lepszych pomysłów w przyszłym roku.

Opracowała: Barbara Bassara-Poprawa

------------------------------------------------------

Pasowanie ucznia w rzemiośle

W dniu 28.10.2013 w rzemiośle Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy odbyło się jak co roku uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych. Pierwszoklasistów wraz z dyrekcją i wychowawcami powitał Starszy Cechu p. Janusz Wiktor oraz Zarząd Cechu. Pan Wiktor przedstawił krótką historię rzemiosła dębickiego. Po pogadance nastąpiło uroczyste ślubowanie oraz pasowanie buzdyganem (berłem cechowym).
Po zakończeniu spotkania uczniowie wraz z opiekunami mogli poczęstować się ciasteczkami i wypić ciepłą herbatę. Była to też dobra okazja do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń między szkołą, a mistrzami szkolącymi.

------------------------------------------------------

Zagrożenia XXI wieku

Uczennice naszej szkoły: Karolina Mirus oraz Justyna Smutkiewicz uzyskały wyróżnienie w konkursie fotograficznym "Współczesne zagrożenia XXI- go wieku". Celem konkursu było zmobilizowanie młodzieży do poszerzania wiedzy z zakresu zakażeń wirusem HIV i przebiegu AIDS oraz szkodliwości używania tytoniu.

Opracowała: Joanna Hajec

------------------------------------------------------

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W DĘBICY

W związku z trwającym od 14 do 18 października 2013 r. Ogólnopolskim Tygodniem Kariery w naszej szkole miały miejsce różne działania z zakresu doradztwa zawodowego. Klasy IV Technikum oraz IIIwa i IIIwb wzięły udział w konkursie wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego.

Laureatami tego konkursu zostali:

 • z klasy IV Technikum: Justyna Jodłowska, Joanna Łabaj
 • z klasy IIIwa: Angelina Fryz, Dominika Łakomy, Angelika Pawełek
 • z klasy IIIwb: Krystian Chodór, Piotr Żurowski, Mateusz Fil
Zwycięzcom gratulujemy!
Z naszymi uczniami spotkał się Pan Paweł Bonarek - doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Dębicy.
W poszczególnych klasach odbyły się zajęcia o następującej tematyce:
 • klasa I Tfis – Zapoznanie z ofertą Młodzieżowego Centrum Kariery i Młodzieżowego Biura Pracy w Dębicy
 • klasa II Tfis – Planuję moją karierę zawodową
 • klasa III Tfs – Jak odnaleźć się na rynku pracy?
 • klasa IV Tfs – Wymagania współczesnego rynku pracy
 • klasa IIIwa – Zakładanie działalności gospodarczej
 • klasa IIIwb - Zakładanie działalności gospodarczej
 • klasa Iwa – Oferta Młodzieżowego Centrum Kariery i Młodzieżowego Biura Pracy w Dębicy. Moje preferencje i zainteresowania zawodowe
 • klasa IIwa – Autoprezentacja. Oferta Młodzieżowego Centrum Kariery i Młodzieżowego Biura Pracy w Dębicy
 • klasa Iwb – Oferta Młodzieżowego Centrum Kariery i Młodzieżowego Biura Pracy w Dębicy. Moje preferencje i zainteresowania zawodowe
 • klasa IIwb - Oferta Młodzieżowego Centrum Kariery i Młodzieżowego Biura Pracy w Dębicy. Moje preferencje i zainteresowania zawodowe.
W klasie I Tfis we współpracy z wychowawcą została przeprowadzona lekcja wychowawcza pod hasłem "Moje talenty".
W ramach wymiany doświadczeń odbyło się kolejne z comiesięcznych spotkań doradców zawodowych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębicy.

Opracowały: Anna Depa i Małgorzata Longosz-Nicpoń

------------------------------------------------------

"Dzień Zdrowia" u Kopernika

Zespół Szkół Nr 4 w Dębicy , w ramach Szkoły Promującej Zdrowie, zorganizował akcję pod hasłem: " Dzień Zdrowia". Poruszana na spotkaniu tematyka, które odbyło się w dniu 15 październik 2013r. dotyczyła profilaktyki raka piersi. Odbiorcami były uczennice z kl. III a i III b ZSZ. Łącznie wzięło w nim udział 18 dziewcząt.

Zaproszona na spotkanie Pani Ewa Rusin – położna środowiskowa rodzinna, zapoznała z profilaktyką chorób nowotworowych raka piersi. Poprowadziła warsztaty samobadania piersi, podczas których uczennice miały możliwość na fantomach nauczyć się badania piersi i wyczuwania w nich zmian patologicznych oraz porozmawiać na temat samokontroli i badań profilaktycznych.
W spotkaniu uczestniczyła również szkolna higienistka Pani Halina Książek, która dokonywała chętnym uczennicom pomiaru wagi i ciśnienia krwi.
Każda z uczennic uczestnicząca w spotkaniu otrzymała pakiet materiałów edukacyjno – informacyjnych i ulotek dotyczący poruszanych kwestii. Materiały te szkoła pozyskała dzięki uprzejmości Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, jak również Stowarzyszeniu Europa Donna Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi, do którego należą pomysłodawczynie spotkania. Omawiane tematy, tak istotne dla zdrowia każdej kobiety, bardzo zainteresowały wszystkie obecne na spotkaniu uczennice. Z pewnością przyczyni się to do wzrostu ich świadomości i zwiększy czujność w tej delikatnej i bardzo ważnej sprawie.

Opracowały: Anna Depa i Małgorzata Bokota

------------------------------------------------------

Dzień Nauczyciela

W dniu 11 października 2013 roku odbyła się Uroczysta Akademia szkolna z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Aby uświetnić ten wyjątkowy dzień, potocznie zwany Dniem Nauczyciela uczniowie klasy II WC oraz II WA pod kierunkiem wychowawców przygotowali program artystyczny. Podczas uroczystości, po raz pierwszy w naszej szkole odbyła się gala wręczenia Nauczycielskich Oskarów. W wydarzeniu towarzyszyły niezwykłe emocje. Następnie uczniowie złożyli życzenia wszystkim nauczycielom oraz pracowników szkoły. Do podziękowań Samorząd Uczniowski dołączył symboliczne kwiaty.

------------------------------------------------------

Wycieczka na Polanę Kałużówka

W dniu 9.10.2013r uczniowie IV Technikum uczestniczyli w wycieczce klasowej na Polanę Kałużówka pod opieką pani Agnieszki Hodor i pani Małgorzaty Proczek-Sroki. Wycieczka zakończyła się ogniskiem integracyjnym w leśniczówce Nadleśnictwa Berdech.

Opracowała: Agnieszka Hodor

------------------------------------------------------

Wycieczka ekologiczno-przyrodnicza do Rezerwatu Przyrody "Torfy"

8 października 2013 roku uczniowie klasy I i III Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 4 w Dębicy wzięli udział w wycieczce ekologiczno- przyrodniczej do Rezerwatu Przyrody "Torfy" w Głowaczowej.

Celem wycieczki było zapoznanie młodzieży z biotypem torfowiska boru bagiennego i gatunkami chronionymi roślin. Młodzież wykazała duże zainteresowanie florą i fauną na terenie torfowiska. Wycieczka zakończyła się ogniskiem integracyjnym w ośrodku rekreacyjnym w Chotowej.

Opracowali: Honorata Salwa, Ewelina Żyłka, Beata Krupa i Tomasz Szewczyk

------------------------------------------------------

Nasi uczniowie na targach edukacyjnych

Nasi maturzyści – uczniowie klasy technik spedytor i technik usług fryzjerskich wzięli udział w Podkarpackich Spotkaniach Edukacyjnych, które odbyły się w ZSE w Dębicy, której patronat objął Starosta Powiatu Dębickiego Władysław Bielawa.

Młodzież miała możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną wybranych uczelni wyższych naszego województwa jak również kraju, między innymi: Politechniki Rzeszowskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Akademii Morskiej w Szczecinie, Akademii Muzycznej w Łodzi, Akademii Zdrowia w Rzeszowie.
Uczniowie z zaciekawieniem oglądali prezentacje uczelni, rozmawiali ze studentami - przedstawicielami poszczególnych kierunków, zbierali informacje , które będą przydatne przy podejmowaniu przez nich decyzji odnośnie dalszej drogi edukacyjno – zawodowej.

Opracowały: Anna Depa i Agnieszka Hodor

------------------------------------------------------

Konkurs plastyczny - Honorowe Krwiodawstwo

Z okazji jubileuszu 55-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce i 30-lecia Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Dębicy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XIII konkursie plastycznym pt. " Honorowe krwiodawstwo".
Wyróżnienie uzyskały uczennice klas drugich wielozawodowych: Kinga Gołębiewska, Genowefa Cebula oraz Agnieszka Smagała.

Opracowała: Joanna Hajec

------------------------------------------------------

Szlakiem partyzantów....

27 września 2013 roku młodzież naszej szkoły z klasy I technik usług fryzjerskich, technik informatyk i technik spedytor wraz z wychowawcą panią Agnieszką Malinowską i opiekunami panią Honoratą Salwa i panią Eweliną Żyłką uczestniczyła w VI Rajdzie Historycznym KRYPT. DESER 2013 "Szlakiem partyzanckim II zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica". Odbył się on w rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego.

Patrole ze szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu przemierzyły trasę ponad 13km wykonując po drodze różne zadania terenowe, podczas których musieli się wykazać inteligencją, sprawnością, ogólną orientacja w terenie i umiejętnością pracy w grupie. W trakcie realizacji zadań patrole otrzymywały punkty za treść wykonywanych zadań- odpowiedzi, sprawność w pokonywaniu przeszkód oraz zachowanie zasad fair play.
Młodzież naszej szkoły działając pod kryptonimem "SŁAWA" spisała się na medal zdobywając zaszczytne drugie miejsce. Uczniowie klasy pierwszej mimo, że znają się zaledwie od miesiąca okazali się niezwykle zgraną drużyną. Zadania postawione przed nimi pokazały, że mogą na siebie liczyć w różnych trudnych sytuacjach.

Opracowała: Agnieszaka Malinowska

------------------------------------------------------

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 jak co roku " Sprzątają Świat"

W dniu 23 września 2013r. uczniowie klasy II Tfs oraz IV Tf wzięli udział w akcji " Sprzątanie Świata". Nad ich bezpieczeństwem czuwało czterech opiekunów: pani Ewelina Żyłka, pani Honorata Salwa, pani Beata Krupa oraz pan Tomasz Szewczyk.

W tym roku akcja ta odbyła się pod hasłem: "Odkrywamy czystą Polskę- Ład i porządek w lasach". Uczniowie wraz z nauczycielami z zaangażowaniem zbierali śmieci w Nadleśnictwie Berdech. Leśniczy – pan Tomasz Ryba zaopiekował się całą grupą porządkowych .W nagrodę uczniowie zasiedli przy ognisku, aby wspólnie odpocząć w leśniczówce.
Akcja "Sprzątanie Świata", mimo deszczowej pogody, przebiegła pomyślnie.
Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Dębicy za zorganizowanie wartościowej akcji.

Opracowała: Ewelina Żyłka

------------------------------------------------------

Staże naszych uczniów u pracodawców

W ramach projektu "Podkarpacie stawia na zawodowców" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pięciu uczniów II klasy Technikum Zespołu Szkół Nr 4 w zawodzie technik spedytor uczestniczyło w 150-godzinnych stażach w trzech firmach spedycyjno – transportowych: Trans Południe Sp.zo.o.- 2 uczniów, Podkarpacki Park Logistyczny Omega Pilzno – 2 uczniów oraz Międzynarodowy i Krajowy Transport Drogowy Hay-TRUCK – 1 uczeń. Staże odbywały się w terminie od 5 do 30 sierpnia 2013r.
Głównym celem stażu było zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku spedytora. Uczniowie mieli swoich opiekunów ze strony Pracodawcy, którzy czuwali nad prawidłowym przebiegiem stażu oraz przekazywali im swoją wiedzę i umiejętności. Nad prawidłowym przebiegiem stażu czuwał również opiekun stażu ze strony szkoły, którym była pani Honorata Salwa. Stażyści zostali zapoznani ze strukturą i sposobem działania firm spedycyjnych oraz z zasadami zachowania bezpieczeństwa.
Uczniowie, dzięki odbyciu stażu, dowiedzieli się jak naprawdę wygląda praca na stanowisku spedytora w profesjonalnej firmie spedycyjnej oraz mieli możliwość zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu planowania i organizowania przewozów, rozliczeń z kontrahentami i kierowcami, weryfikacji reklamacji oraz sporządzania dokumentacji.
Zarówno pracodawcy jak i uczniowie są bardzo zadowoleni z odbytych staży. Wszyscy stażyści otrzymali ocenę celującą od swoich opiekunów.

------------------------------------------------------

Rok szkolny 2013/2014 rozpoczęty!

2 września 2013 r. uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy rozpoczęli nowy rok szkolny. Tradycyjnie uroczystą akademię poprzedziła Msza święta w kościele św. Jadwigi. Następnie wszyscy udali się do szkoły, gdzie o godzinie 9.00 zabrzmiał pierwszy dzwonek, ogłaszający rozpoczęcie roku.

Dyrektor szkoły, Pani Renata Zięba powitała gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, powracających z wakacyjnego wypoczynku uczniów i nauczycieli, przedstawiła nauczycieli rozpoczynających pracę w naszej szkole i wychowawców.
Wszystkim uczniom, a w szczególności klas pierwszych technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, życzyła sukcesów w nauce oraz wytrwałości w dążeniu do realizacji swoich celów, nauczycielom - satysfakcji z pracy, sukcesów dydaktycznych i wychowawczych, wiele radości i optymizmu. Uczniowie z nostalgią wspominali wakacje, ale też z radością powitali nowe szkolne zadania.
W części artystycznej nie zabrakło nawiązania do 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej, która była okazją do chwili refleksji nad tragiczną historią Polski.
Społeczność szkolna została również poinformowana o realizacji projektu systemowego "Podkarpacie stawia na zawodowców" realizowanego przez Powiat Dębicki w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, do którego nasza szkoła przystąpiła w lipcu 2013 roku. W sierpniu br. dziesięciu uczennic i uczniów naszej szkoły odbyło staże u lokalnych pracodawców. Ponadto planuje się przeprowadzenie praktyk uczniowskich, zajęć pozalekcyjnych z grafiki komputerowej oraz języka angielskiego zawodowego, a także modernizację pracowni językowej i utworzenie mobilnej pracowni komputerowej.
Rekrutacją do projektu zajmuje się szkolny koordynator Pani Grażyna Szczerbińska.

------------------------------------------------------

Kopernik pomaga podopiecznym Hospicjum!

"Człowiek jest nie tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób "twórcą samego siebie".
Jan Paweł II

Tak brzmiało motto tegorocznej akcji charytatywnej. Uczniowie i słuchacze Zespołu Szkół Nr 4 już po raz kolejny kwestowali na rzecz Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II w Dębicy. Nauczyciele, młodzież i słuchacze naszej szkoły dzielili się z potrzebującymi oferując bezinteresowną pomoc. Kwesty odbywały się bezpośrednio na terenie placówki jak i poza nią. Dziękujemy wszystkim za udział akcji.

------------------------------------------------------

" Pomagamy na święta"

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji "Godne Dzieciństwo". Tym razem to uczniowie 3 klasy technikum spedycyjnego i fryzjerskiego- Patrycja Żmuda, Patrycja Taźbirek, Barbara Kubisztal oraz Piotr Sumień- poświęcili swój czas 22 marca 2013, aby pomóc potrzebującym.

Opracowała: Joanna Hajec

------------------------------------------------------

Dzień Otwarty w "Koperniku"

21 marca był Dniem Otwartym w Zespole Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy. Odwiedziło nas 340 gimnazjalistów z 28 gimnazjów w powiecie!
Na specjalnie przygotowanych stoiskach gimnazjaliści uzyskali wszelkie informacje na temat poszczególnych zawodów oraz firm w nich szkolących, a także mogli porozmawiać z pracodawcami kształcącymi w branży i uczniami uczącymi się danego zawodu.
Swoje stanowiska mieli również przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Dębicy oraz Młodzieżowego Biura Pracy i Młodzieżowego Centrum Kariery z Ochotniczego Hufca Pracy w Dębicy.

W ramach Dnia Otwartego gimnazjaliści:

 • zapoznali się z ofertą edukacyjną szkoły oraz możliwością rozwijania swoich zainteresowań w zajęciach pozalekcyjnych
 • zwiedzili klasopracownie, w których czekały na nich atrakcje:
   fryzjerską - możliwość skorzystania z bezpłatnej porady fryzjerskiej i wykonania fryzury spedycyjną
   informatyczną - wirtualne składanie komputera z wykorzystaniem symulatora CISCO
   prezentacja zawodów technik spedytor i technik logistyk
 • wzięli udział w interesujących zajęciach z matematyki z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,
 • doświadczeniach chemicznych i quizach fizycznych
 • uczestniczyli w konkursach i quizach językowych.
Nasi utalentowani uczniowie, osiągający sukcesy w nauce zawodu, prezentowali swoje umiejętności w:
 • dekorowaniu okolicznościowego tortu i wyrobu wypieków piekarskich,
 • wypieku gofrów,
 • dekoracji czekoladą plastyczną oraz masą marcepanową,
 • stylizacji fryzur.
Atrakcją Dnia Otwartego były również: pokaz fryzur ślubnych i wieczorowych, degustacja wszystkich wypieków naszych uczniów oraz pokaz trialu rowerowego na sali gimnastycznej.
Było nam bardzo miło gościć Państwa w progach naszej szkoły! Cieszymy się z tak licznej obecności gimnazjalistów i już dziś zapraszamy na Dzień Kariery, który odbędzie się 30 kwietnia 2013 roku w naszej szkole.

Tekst opracowały: Anna Depa i Agnieszka Malinowska

------------------------------------------------------

Spotkanie z kosmetyczką

W dniach 6 lutego oraz 13 marca 2013r uczniowie klas fryzjerskich mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach kosmetycznych powadzonych na terenie szkoły. Zajęcia rozpoczęły się wykładem na temat: "Pielęgnacji twarzy" a następnie odbyły się warsztaty makijażu.

Uczniowie pod okiem wykwalifikowanej kosmetyczki, pani Katarzyny Pięciak, dobierali kosmetyki do odpowiedniego typu urody, uczyli się jak dobierać kosmetyki kolorowe do pielęgnacji twarzy, oczu i ust. Warsztaty były bardzo ciekawe i odbywały się w wesołej atmosferze. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z możliwości uczestniczenia w tego typu zajęciach, ponieważ warsztaty praktyczne zawsze cieszą się dużym powodzeniem wśród młodych fryzjerek. Organizatorem byli przedstawiciele Ochotniczego Hufca Pracy w Dębicy oraz nauczycielka przedmiotów zawodowych- fryzjerstwa: Beata Krupa. Zajęcia przeprowadziła pani Katarzyna Pięciak – kosmetyczka.

Opracowała: Beata Krupa

------------------------------------------------------

"Kopernik pobudza zmysły"

1 marca 2013 roku uczniowie klasy 2T- technik usług fryzjerskich, technik spedytor wzięli udział w wystawie naukowej "Świat zmysłów" w Galerii MOK w Dębicy.
Ekspozycja Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego dotyczyła: Receptorów- rejestratorów sygnałów dla układu nerwowego, drogi dźwięku, oszukanie zmysłów.

Na wystawie znajduje się ok. 60 doświadczeń pokazujących wybrane zjawiska związane z budową i działaniem narządów zmysłów człowieka. Każdemu eksperymentowi towarzyszy krótka instrukcja oraz objaśnienie prezentowanego zjawiska. W ten sposób widz samodzielnie eksperymentując, przemienia się z biernego obserwatora we współtwórcę wystawy i bawiąc się, zdobywa wiedzę.

Opracowała: Joanna Hajec

------------------------------------------------------

Jesteśmy mistrzami fryzjerstwa w województwie podkarpackim!

W dniu 10 lutego 2013 r. nasi uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej kształcący się w zawodzie fryzjer wzięli udział w XXXV Konkursie Uczniów Fryzjerstwa Województwa Podkarpackiego, który odbył się w Przemyślu.
Uczniowie klasy trzeciej byli niepokonani.

 • Anna Mądro – I miejsce w konkurencji dziennej fryzury kreatywnej i wieczorowej
 • Patryk Marciniszyn - II miejsce w konkurencji dziennej fryzury kreatywnej i wieczorowej
 • Angelika Puchała - I miejsce w konkurencji wykonania warkoczy i plecionek

Zdobywcy pierwszych miejsc 7 kwietnia 2013 r. będą reprezentować województwo podkarpackie w Poznaniu w walce o tytuł Mistrza Polski, który poza ogromnym prestiżem, daje nominację do kadry reprezentującej Polskę na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata 2014.
Wszystkim finalistom życzymy dalszych sukcesów i czołowych miejsc w kolejnych etapach konkursu!!

Opracowała: Admin

------------------------------------------------------

Nasi cukiernicy i piekarze są w czołówce najlepszych w województwie!

Miarą sukcesu kształcenia zawodowego uczniów jest konfrontacja z innymi kształcącymi się w tym samym zawodzie. Okazją ku temu są wszelkiego rodzaju konkursy, zawody, turnieje.
Uczniowie ostatnich klas zasadniczych w Zespole Szkół Nr 4 w Dębicy kształcący się w zawodach: piekarz i cukiernik wykazali swoje umiejętności w konkursach na szczeblu wojewódzkim.

Ewelina Wolak, odbywająca przygotowanie zawodowe w Cukierni „BASSARA” w Dębicy pod kierunkiem pani Barbary Bassary – Poprawy odniosła znaczący sukces. Dnia 16.01.2013r. wzięła udział w Wojewódzkim Turnieju o Tytuł Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik w Wytwórni Ciast i Lodów „SANTOS” w Krośnie i zdobyła zaszczytne II miejsce.
Podobny konkurs pod nazwą Wojewódzki Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz odbył się w Zakładzie Cukierniczo – Piekarniczym „IZA” w Rzeszowie w dniu 23.01.2013r. W turnieju uczestniczył Rafał Sokołowski, realizujący przygotowanie zawodowe w Piekarni Nr 2 PSS „Społem” w Dębicy, zajmując IV miejsce.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!

Opracowała: Barbara Bassara-Poprawa

------------------------------------------------------

Niesamowite "Spotkanie z Astronomią".

17 stycznia 2013 roku uczniowie klasy I technikum – technik usług fryzjerskich, technik informatyk, technik spedytor wzięli udział w "Spotkaniu z Astronomią", które odbyło się w Dębicy w Kinie "Śnieżka".
Był to niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju wykład popularnonaukowy bogato ilustrowany wspaniałymi materiałami wizualnymi. Tematyka spotkania obejmowała m. in.: historię Astronomii, poznanie skali i struktury Wszechświata, narodziny, życie i koniec istnienia gwiazd, Układ Słoneczny, powstawanie planet i warunki na nich panujące, Ziemia jako niezwykła planeta oraz kwestia życia pozaziemskiego, ekologia, efekt cieplarniany i jego skutki.
Wspólnie z uczniami obserwowaliśmy wybuchy na Słońcu i oglądaliśmy ilustracje plam słonecznych zrobionych za pomocą specjalistycznych teleskopów. Punktem kulminacyjnym była prezentacja niezwykłego zjawiska astronomicznego, jakim było całkowite zaćmienie Słońca – autorski reportaż z ekspedycji do Meksyku.

Opracowała: Małgorzata Krupińska-Dubisz

------------------------------------------------------

Wspieramy akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

13 stycznia 2013 roku uczennice klasy II technikum usług fryzjerskich: Krystyna Lach, Kaja Kmiecik oraz Magdalena Kamaj, pod opieką Pani Beaty Krupy, wzięły udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Dziewczęta wykazały się ogromnym zaangażowaniem oraz profesjonalizmem.
Charytatywnie czesały dzieci w Zespole Szkół w Podgrodziu, za co zbierały datki na WOŚP. Dużym powodzeniem cieszyły się loki spiralne, gofrowanie, falowanie włosów oraz chłopięce irokezy w neonowych kolorach.

Całość dopełniały piękne, kolorowe makijaże. A wszystko to po to, aby pomagać potrzebującym ludziom, a w szczególności dzieciom.Pracy było bardzo dużo. Dzieciaki podpatrywały fryzury jedne od drugich i przychodziły z nowymi pomysłami.
Czas płynął w wesołej atmosferze! Chociaż „młode fryzjerki” były zmęczone nie miały serca odmawiać dzieciakom. Dzielnie pracowały do końca. Za co serdecznie im dziękujemy i zapraszamy do dalszych działań charytatywnych.

Opracowała: Beata Krupa

------------------------------------------------------

KONKURS PROJEKTÓW – FIZYKA MOŻE BYĆ CIEKAWA I FASCYNUJĄCA

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wszystkich klas naszej szkoły, których interesuje poniższa tematyka. Uczniowie mogą się dobrać w grupy 2–osobowe i wspólnie opracowywać i przygotowywać materiały do prezentacji.
Prezentacja powinna być zarówno w formie referatu i w formie multimedialnej. Dodatkowo można przygotować plakat, album, model, przedstawić zjawiska w formie filmu itp. (w zależności od prezentowanego tematu). Każda dodatkowa forma będzie atutem oceny całokształtu projektu.

Termin wybierania i zgłaszania tematów do 16 stycznia 2013 roku do Pani Małgorzaty Krupińskiej-Dubisz.

Tematy projektów do konkursu:

 1. Podróż przez Układ Słoneczny.
 2. Historia badań Układu Słonecznego.
 3. Słońce – życiodajna i zabójcza gwiazda.
 4. Ewolucja Słońca – etapy życia (narodziny, istnienie, agonia, śmierć).
 5. Wszechświat – jego początek – wielki wybuch – ekspansja – dalsze losy.
 6. Księżyc – nieoceniony towarzysz Ziemi – nierozłączna para – jak się spotkali? (pory roku, znaki zodiaku itp.).
 7. Nie taka przyszłość straszna – czyli losy naszej planety:
  • erupcje wulkanów – czy Ziemię przysłoni wielka chmura pyłu?
  • bombardowanie naszej planety przez asteroidy, czy istnieje takie prawdopodobieństwo?
  • "świat staje na głowie" – czy rzeczywiście doczekamy się zmiany biegunów?
  • "ktoś wyłączył światło" – czy możliwe jest, że Słońce zgaśnie?
  • ciepło, cieplej gorąco – czy globalne ocieplenie jest dużym zagrożeniem?
  • czy możemy się spodziewać kolejnego wielkiego wybuchu?
  • dawniej ludzie bali się przepowiedni Nostradamusa – czy ty też dasz się przestraszyć?
  • i ostatecznie koniec świata z datą 21 grudnia 2012r. – wg. astronomów Słońce wówczas wejdzie w okres hiperaktywności. Wierząc w każdą przepowiednię przeżyłbyś już co najmniej 5 końców świata! Jakie wydarzenia i daty miały zwiastować koniec świata?
 8. To nie magia – to fizyka ( projekt polega na wyszukaniu, opracowaniu i wykonaniu ciekawych doświadczeń fizycznych i pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem przedmiotu codziennego użytku. W formie książeczki można przygotować opisy doświadczeń i wykorzystanych do tego praw fizycznych i zjawisk w raz ze zdjęciami).
 9. Technika, która zmienia świat (odkrycie historii od powstania silnika gazowego, spalinowego, do współczesnych silników elektrycznych oraz napędzanych wodorem).
 10. Czy budować elektrownie jądrowe? Korzyści i zagrożenia.
 11. Przemiany energii w organizmie człowieka.
 12. Fale elektromagnetyczne – wpływ na życie i zdrowie ludzkie (plusy i minusy).
 13. Jeden dzień z fizyką – fizyka jest wszędzie – zjawiska fizyczne obserwowanie w ciągu doby.
 14. Woda – ciecz niezwykła (w ujęciu chemii, biologii, geografii i fizyki).
 15. Chemia i fizyka w garnku – nasza żywność.
 16. Ekstremalne ciśnienie (głębiny, wysokie góry, mosty) a zdrowie człowieka.
 17. Rodzaje sił występujących w przyrodzie.
 18. Po zapoznaniu się z odpowiednią literaturą przygotuj argumenty za i przeciw: słuchaniu głośnej muzyki, wykorzystaniu energii jądrowej do produkcji energii, stosowaniu promieniowania rentgenowskiego w medycynie.
 19. "Wystawa zabawek fizycznych"(skonstruować modele pomocy dydaktycznych przedstawić ich zastosowanie).
 20. Wyobraź sobie, że Szwedzka Akademia Nauk wprowadziła zmiany w zasadach przyznawania Nagrody Nobla i każdego roku honoruje pośmiertnie jednego wybitnego naukowca. Przygotuj rekomendację dla jednego z poniższych fizyków:
  • Mikołaj Kopernik,
  • Galileusz,
  • Izaak Newton,
  • Michael Faraday,
  • James Clerk Maxwell,
  • Albert Einstein.
 21. Wykonaj plakat na następujące tematy (dowolną techniką):
  • Muzyka w czasach Newtona (1642 - 1727),
  • Sztuka (architektura, malarstwo, rzeźba) w czasach Newtona (1642 - 1727),
  • Literatura w czasach Newtona (1642 - 1727).

Opracowała: Małgorzata Krupińska-Dubisz

------------------------------------------------------

Zbieramy nakrętki na wózek inwalidzki

Cały rok zbieraliśmy plastikowe nakrętki na wózek inwalidzki dla Kamila Biestka z Głowaczowej.
Opiekunami akcji są Pani Ewelina Żyłka - pedagog szkolny oraz Pani Honorata Salwa.
Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy.

Opracowała: Ewelina Żyłka

------------------------------------------------------

Nasze uczennice pomagają dzieciom!

14 grudnia 2012 roku uczennice 2 technikum - techni usług fryzjerskich: Zuzanna Siwiec, Magdalena Kamaj, Karolina Kędzior, Kaja Kmiecik wzięły udział w akcji "Godne Dzieciństwo" zorganizowanej przez Zarząd Rejonowy PCK w Dębicy.
Uczennice pomagały w pakowaniu zakupów w sklepie TESCO w Dębicy. Zebrane pieniądze będą przeznaczone na paczki świąteczne dla dzieci z najuboższych rodzin.

Opracowała: opiekun SK HDK/PCK Joanna Hajec

------------------------------------------------------

Nasi uczniowie biorą udział w olimpiadzie o uzależnieniach...

12 grudnia 2012 roku uczniowie Zespołu Szkół nr 4 w Dębicy wzięli udział w IX Rejonowej Olimpiadzie o uzależnieniach i ich konsekwencjach organizowanej przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicy. Dyplomy za udział w konkursie otrzymali: Kinga Joniec, Klaudia Żmuda, Robert Wójcik.
Podczas tego spotkania odbyło się także podsumowanie powiatowego konkursu fotograficznego "Zagrożenia XXI wieku". Dyplomy za udział w konkursie otrzymały Patrycja Taźbirek oraz Patrycja Żmuda, natomiast uczennica Katarzyna Guziec otrzymała za swoją pracę wyróżnienie.

Opracowała: Joanna Hajec

------------------------------------------------------

Mikołajkowe co nieco....

Tradycyjnie 6 grudnia odwiedził naszą szkołę Święty Mikołaj i wraz z pomocnikami przemierzał wzdłuż i wszerz korytarze i klasopracownie Zespołu Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernka w Dębicy.
Wszyscy grzeczni uczniowie dostali słodki upominek, nie zapomniał również o nauczycielach i pracownikach szkoły, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni.
Dziękujemy!

Opracowała: Diana Prokopik - opiekun Samorządu Uczniowskiego

------------------------------------------------------

Nasi uczniowie biorą udział w Międzyszkolnym Konkursie
"Wybieram Trzeźwość"

5 grudnia 2012 roku nasze uczennice z klasy II technik usług fryzjerskich, wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie "Wybieram Trzeźwość" organizowanym przez Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy, w kategorii pracy plastycznej oraz pracy multimedialnej.
Trzy z sześciu uczestniczek zdobyły czowłowe miejsca:

 • Karolina Marucha - II miejsce, w kategorii pracy plastycznej
 • Wioletta Falewska - III miejsce, w kategorii pracy multimedialnej
 • Ntalia Miklaos - wyróżnienie, w kategorii pracy plastycznej

Opracowała: Ewelina Żyłka

------------------------------------------------------

VII Sejmik Ekologiczny Powiatu Dębickiego

5 grudnia 2012 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Dębicy odbył się VII Sejmik Ekologiczny Powiatu Dębickiego pod hasłem "Szukamy rady na dębickie odpady".
Jego problematyka dotyczyła gospodarki odpadami w naszym regionie, a głównym celem było zwiększenie świadomości ekologicznej młodzieży na temat konieczności segregacji odpadów i wielu korzyści stąd płynących. Adresowany był on do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego, którzy licznie wzięli w nim udział.

Sejmik ekologiczny został przygotowany przez nauczycieli i uczniów Zespół Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy pod patronatem Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Dębicy. Podczas sejmiku zostały zaprezentowane prelekcje: uczniów klasy I technikum informatycznego Zespołu Szkół Nr 4 na temat gospodarki odpadami w innych krajach oraz prezentacje: Pana Janusza Miteka- kierownika Oczyszczalni Ścieków w Dębicy, Pana Bolesława Babiarza- kierownika Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie, Pana Eliasza Pociask- przedstawiciela Firmy MTM Sp. Z o.o. w Straszęcinie, Pani Barbary Mroczek- dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Dębicy oraz Pani Joanny Przeworskiej – Erasmus ze Starostwa Powiatowego w Dębicy z Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa.
Wśród uczniów zrodziło się wiele pytań w omawianych kwestiach, stąd też po wystąpieniach prelegentów miała miejsce ciekawa dyskusja z ich udziałem.

Opracowała: Agnieszka Malinowska

------------------------------------------------------

Konkurs na ulotkę profilaktyczną

3 grudnia 2012 roku został podsumowany szkolny konkurs na ulotkę profilaktyczną dotyczącą narkotyków, w którym wzięli ucział uczniowie klasy pierwszej technikum -technik informatyk, technik spedytor oraz technik usług fryzjerskich.
Inicjatorem konkursu była Pani Ewelina Żyłka - pedagog szkolny. Komisja konkursowa oceniała ulotki pod kątem sposobu wykonania - zastosowanej techniki oraz zawartych w niej treści. Do oceny wpłynęło 17 prac.

 • I miejsce zdobyła Żaneta Nowak
 • II miejsce - Magdalena Gawlik
 • III miejsce - Przemysław Szmist
Wyróżnienia otrzymali: Angelika Jarosz i Artur Kosztyło.

Opracowała: Ewelina Żyłka

------------------------------------------------------

22-26 listopada Dni Honorowego Krwiodawstwa
Polskiego Czerwonego Krzyża

Z tej okazji 22.11.2012 - czwartek, ale także z dobroci serca uczniowie klasy 3 technikum:

 • Joanna Łabaj
 • Piotr Sumień
 • Justyna Jodłowska
 • Dawid Nauka
oddali niemałą kropelkę siebie.

Opracowała: Joanna Hajec - opiekun SK HDK

------------------------------------------------------

Ćwiczenia u mistrzów cukierniczych

Dnia 21 listopada 2012 roku uczniowie klasy III zasadniczej szkoły zawodowej mieli okazję uczestniczyć w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez firmę BMSG w Tarnowie.
Kolejny raz mogliśmy korzystać z ogromnego doświadczenia technologów – mistrzów cukierniczych z firmy CSM.

Tym razem ćwiczenia dotyczyły następujących tematów:

 • przetwory owocowe-żele oraz pulpy
 • produkcja mafinek świątecznych z ciastem serowym i korzennym
 • przygotowanie i zastosowanie glazury czekoladowej
 • wytwarzanie torcików owocowych na bazie bitej śmietany i przecierów owocowych
 • dekoracje wyrobów świeżymi i kandyzowanymi owocami

Takie zajęcia rozwijają zdolności i umiejętności uczniów. Mamy okazję wymienić się doświadczeniami z innymi uczestnikami oraz pokazać swoje pomysły w praktyce.

Opracowała: Barbara Bassara-Poprawa

------------------------------------------------------

Szkolny etap konkursu "Wznieś serce ponad zło"

W dniu 31 października 2012 w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we współpracy z Urzędem Miasta Dębicy przeprowadzono konkurs plastyczno – profilaktyczny "Wznieś serce nad zło". Celem konkursu było propagowanie zdrowego stylu życia bez nałogów.
W konkursie wzięły udział uczennice klas technikum Zespołu Szkół Nr 4: Klaudia Pomirowska, Angelika Jarosz, Klaudia Żmuda, Małgorzata Jezuit, Agnieszka Pszeniczna, Żaneta Nowak, Zuzanna Siwiec, Kinga Joniec, Karolina Marucha, Krystyna Lach, Karolina Skrzek, Natalia Miklos.
Szkolna komisja obradowała w składzie: Ewelina Żyłka - szkolny pedagog i Pani Honorata Salwa - nauczyciel spedycyjnych przedmiotów zawodowych.

Klasyfikacja na etapie szkolnym:

 • I miejsce – Natalia Miklos
 • II miejsce – Zuzanna Siwiec
 • III miejsce – Karolina Marucha
 • oraz wyróżnienia dla: Kingi Joniec i Krystyny Lach.

Dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie.

Opracowały: Ewelina Żyłka , Honorata Salwa

------------------------------------------------------

Pamiętamy o Was!

Wczesnym przedpołudniem 31 października uczennice klasy III Technikum wraz z opiekunami wyruszyli na okoliczne cmentarze. Zostały złożone wiązanki i znicze na grobach tych, którzy pracowali niegdyś na rzecz naszej społeczności szkolnej. W ten sposób chcemy uczcić pamięć o zmarłych dyrektorach, nauczycielach i pracownikach Zespołu Szkół Nr 4 w Dębicy.

Opracowała: Diana Prokopik - opiekun Samorządu Uczniowskiego

------------------------------------------------------

VII Powiatowa Olimpiada Ekologiczna

W dniu 31.10.2012 odbyła się w LO w Pilźnie VII Powiatowa Olimpiada Ekologiczna. Uczennice klasy 2 technik usług fryzjerskich- Wioletta Falewska oraz Kinga Joniec weszły do finału olimpiady i zajęły czołowe miejsca! Pierwsze miejsce zajęła uczennica Kinga Joniec.
W rywalizacji między 7 szkołami ponadgimnazjalnymi wyprzedziliśmy wszystkie szkoły w powiecie!

Uczennice do olimpiady przygotowywał nauczyciel biologii- Joanna Hajec.

Opracowała: Joanna Hajec

------------------------------------------------------

"carving w zawodzie kucharza"

25 października 2012r. uczniowie klasy I zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej się w zawodzie kucharz uczestniczyli w warsztatach o tematyce "carving w zawodzie kucharza".
Zajęcia prowadzone były przez fachowca z tej dziedziny Panią Lidię Kwiatkowską. Salę do prezentacji i ćwiczeń udostępniła nam zaprzyjaźniona pracodawczyni Pani Agnieszka Ezenta – właścicielka restauracji MAJAGA.
Przyszli kucharze podczas ćwiczeń zapoznawali się z zasadami dekorowania potraw, historią carvingu, dowiedzieli się także, jakie owoce i warzywa można poddawać takiej obróbce. Pani Kwiatkowska, zajmująca się już kilkanaście lat tą sztuką pokazywała, co można wyczarować z poszczególnych surowców. Uczniowie mogli pod jej okiem poćwiczyć formowanie kwiatów i elementów dekoracyjnych.

Opracowała: Barbara Bassara-Poprawa

------------------------------------------------------

Pasowanie to tradycja sięgająca czasów średniowiecza, to także dowartościowanie młodych ludzi, podejmujących trud nauki w rzemiośle.

"Ślubuję uroczyście na sztandar Cechu godnie reprezentować środowisko rzemieślnicze (...)" - przysięgali uczniowie klas pierwszych ZSZ podczas uroczystości pasowania na ucznia rzemiosła.
Odświętne stroje i podniosła atmosfera towarzyszyły w piątek, 19 października 2012r. uczniom podczas tego ważnego wydarzenia.

Kolejny raz w historii dębickiego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości pierwszoklasiści składali przysięgę na sztandar. Pasowania buzdyganem - insygnia władzy cechowej, dokonał zastępca Starszego Cechu- Janusz Wiktor.
W tym tak ważnym momencie obecni byli: kadra kierownicza Zespołu Szkół Nr 4 w Dębicy, nauczyciele, wychowawcy, pracodawcy oraz Zarząd Cechu, który był inicjatorem i gospodarzem spotkania. Tradycyjnie po części oficjalnej uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział w spotkaniu towarzyskim, poczęstowali się herbatą oraz pyszną szarlotką przyniesioną przez pracodawców.
Była to okazja do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń na tematy kształcenia oraz forma integracji nauczycieli uczniów i pracodawców.

Opracowała: Barbara Bassara-Poprawa

------------------------------------------------------

Ogólnopolski Dzień Kariery w Koperniku

W związku z trwającym Ogólnopolskim Tygodniem Kariery doradcy zawodowi naszej Szkoły zorganizowali szereg spotkań. 16 października 2012 roku ze słuchaczami klas dla dorosłych: I LO, II LO, II ULOa, II ULOb, III LOg spotkali się doradcy zawodowi: Pan Paweł Bonarek z Młodzieżowego Centrum Kariery w Dębicy i Pani Agnieszka Kot – pośrednik pracy, doradca zawodowy z Młodzieżowego Biura Pracy w Dębicy.

Goście przedstawili ofertę tych instytucji skierowaną do osób bezrobotnych szukających pracy, bądź zamierzających założyć własną działalność gospodarczą.
18 października doradcy zawodowi naszej Szkoły uczestniczyli w spotkaniu w Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Dębicy w comiesięcznych spotkaniach doradców zawodowych naszego powiatu. Wymieniono doświadczenia w pracy z młodzieżą. W spotkaniu wziął udział również przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy, który przedstawił sytuację na lokalnym rynku pracy i działania PUP skierowane do osób bezrobotnych. 19 października gościliśmy Panie M. Lidwin i B. Szal - doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Rzeszowie. Panie przeprowadziły zajęcia dydaktyczne z klasą Iaw, Icw Zasadniczej Szkoły Zawodowej i klasą III Technikum fryzjer/spedytor.
Tematyka zajęć przedstawiała się następująco: klasa Iaw – Oferta MCIZ w Rzeszowie. Moje preferencje zawodowe. klasa Icw – Oferta MCIZ w Rzeszowie. Moje preferencje zawodowe. klasa III Technikum – Współczesny rynek pracy. Wymagania pracodawców.

Opracowały: Szkolni doradcy zawodowi - Anna Depa, Małgorzata Longosz-Nicpoń

------------------------------------------------------

Pieszy rajd na górę Liwocz

11 października 2012 roku uczniowie klasy II Technikum kształcący się w zawodach technik spedytor oraz technik usług fryzjerskich, pod opieką Pani Marzeny Kowalczyk i Pana Tomasza Szewczyka wzięli udział w pieszym rajdzie na górę Liwocz.
Wszystkim uczestnikom rajdu dziękujęmy.

Opracowała: Marzena Kowalczyk

------------------------------------------------------

Na spotkaniu z "fiskusem"

10 października 2012 roku uczennice naszej Szkoły: Justyna Jodłowska, Anna Kasprzyk, Klaudia Mazur, Kinga Pyskaty i Kornelia Rajchel, wzięły udział w III "Młodzieżowym spotkaniu z fiskusem".
Program spotkania obejmował m.in.:

 • prezentacje z zakresu zadań izb i urzędów skarbowych oraz funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce,
 • zwiedzanie budynku i zapoznanie z zadaniami poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • quiz z wiedzy o systemie podatkowym w Polsce i zadaniach poszczególnych komórek Urzędu Skarbowego.
 • Wizyta w Urzędzie Skarbowym w Dębicy zakończyła się sukcesem - nasze uczennice zgromadziły ciekawą i przydatną wiedzę z zakresu systemu podatkowego w Polsce, a w organizowanym na zakończenie "Młodzieżowego Spotkania z Fiskusem" quizie tematycznym zajęły III miejsce.

  Opracowała: Małgorzata Longosz-Nicpoń

  ------------------------------------------------------

  Wycieczka w Pieniny

  W dniu 5 października 2012r. odbyła się jednodniowa wycieczka w Pieniny. Wzięło w niej udział 23 uczniów z klas: III T, II T, I T, II CW i III BW pod opieką p. Agnieszki Hodor, p. Agnieszki Malinowskiej i p. Eweliny Żyłki.

  Pogoda dopisywała od pierwszych godzin porannych. W pierwszej kolejności udaliśmy się pod Ołtarz Papieski w Starym Sączu, gdzie czekał na nas przewodnik – pan Wojciech Bogucki – przewodnik GOPR. Opowiedział historię związaną z powstaniem ołtarza na część kanonizacji bł. Kingi w dn. 16 czerwca 1999r. przez Jana Pawła II. Młodzież miała również okazję zwiedzić Muzeum Papieskie przy Ołtarzu Papieskimb i wysłuchać ciekawych anegdot tamtejszego kustosza. Później udaliśmy się do Kościoła Sióstr Klarysek z XIII w., gdzie zarówno przewodnik, jak i tamtejszy kościelny opowiedzieli jego historię.

  Następnie pojechaliśmy do Jaworek, gdzie zwiedziliśmy murowaną cerkiew, a po niej udaliśmy się na szlak – Wąwozem Homole. To jedna z największych przyrodniczych atrakcji Pienin. Jest to głęboko wcięty, stromościenny wąwóz w Małych Pieninach na obszarze wsi Jaworki. Skalna część wąwozu jest V-kształtna i osiąga długość 0,8 km. Po wąskim dnie doliny płynie potok Kamionka. Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć na Polanie pod Wysoką udaliśmy na wyciąg krzesełkowy, którym bezpiecznie zjechaliśmy do Jaworek.
  Później udaliśmy się do Szczawnicy, gdzie min. zwiedziliśmy Pijalnię, próbując tamtejszych wód mineralnych o różnych właściwościach. Tam uczniowie mieli okazję zakupić różne pamiątki;)
  Na zakończenie udaliśmy się do Podegrodzia, gdzie w góralskiej chatce przewodnika mieliśmy przyjemność zjeść pyszne pierogi ze skwarkami oraz podpłomyki dopiero co wyciągnięte z pieca.
  A w tym czasie pan Wojciech – muzykant z zamiłowania – przygrywał na różnych instrumentach min. na listku babki, rogu, dudach, podwójnym flecie, okarynie i skrzypcach.
  O 20-ej szczęśliwie dotarliśmy do Dębicy, planując kolejną wycieczkę krajobrazową…

  Opracowała: Agnieszka Hodor

  ------------------------------------------------------

  Zespół Szkół Nr 4 już po raz szósty w "Dębickich Polach Nadziei" na rzecz Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II w Dębicy

  Celem tegorocznej akcji "Pola Nadziei" będzie pozyskanie funduszy na zakup sprzętu medycznego i lekarstw dla podopiecznych hospicjum. Młodzież naszej szkoły wzięła udział w inauguracji akcji charytatywnej, która odbyła się 5 października na Placu Solidarności w Dębicy. Pomogliśmy zasadzić cebulki żonkilowe, które będziemy pielęgnować również w naszym ogródku przyszkolnym, by wiosną móc kwestować dla podopiecznych hospicjum.

  Uczniów Zespołu Szkół Nr 4 zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie literackim w ramach akcji POLA NADZIEI. Praca literacka – poezja lub proza na temat "Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób "twórcą samego siebie" (Jan Paweł II)
  Praca może posiadać formę dowolnego gatunku literackiego, powinna składać się maksymalnie z jednej strony tekstu formatu A4, pisanego czcionką 12. Prosimy o dostarczanie nam prac w formie wydruku komputerowego, na prace czekamy od 1 grudnia 2012 do 28 lutego 2013 r. Bliższe informacje u koordynatora akcji - Pani Diany Prokopik.

  Opracowała: Diana Prokopik

  ------------------------------------------------------

  Biegi przełajowe

  4 października 2012 roku na obiektach sportowych MKS Dębica odbyły się indywidualne biegi przełajowe, organizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Piękna słoneczna pogoda zachęciła około 100 uczestników z wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego do uczestnictwa w rywalizacji dziewcząt i chłopców, na dystansie 1200 m dziewczęta i 1500m chłopcy.
  W zawodach Zespół Szkół Nr 4 w Dębicy im. Mikołaja Kopernika reprezentowali następujący zawodnicy:

  Dziewczęta
  • Żaneta NOWAK I Ti
  • Faustyna KLIŚ I WB
  • Klaudia SMULSKA I WB - 6 miejsce
  • Klaudia SĄSIADEK I WB
  • Izabela POPROCH III WB
  Chłopcy
  • Michał MAROŃ II Ts – 11 miejsce
  • Sebastian PYCH II Ts
  • Adam SKÓRA II Ts
  • Piotr MYSONA I Ts
  • Robert WÓJCIK

  Opracował: Tomasz Szewczyk

  ------------------------------------------------------

  Sprzątanie Świata 2012

  W dniu 24 września 2012 r. klasy: Technikum II Ts,f oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej II cwuczestniczyły w corocznej akcji "Sprzątanie Świata".
  Uczniowie wraz z nauczycielami sprzątali lasy i przyleśne drogi Nadleśnictwa Berdech . W akcji przebiegającej w tym roku pod hasłem : "Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę " uczestniczyło 48 uczniów i 4 nauczycieli: pani Urszula Łącką , pani Honorata Salwa ,pani Ewelina Żyłka oraz pan Tomasz Szewczyk. Grupą jak co roku opiekował się pan Tomasz Ryba - leśniczy. W przepięknej jesiennej scenerii połączono przyjemne z pożytecznym. "Sprzątanie Świata 2012" zakończyło się wspólnym pieczeniem kiełbasy w leśniczówce.

  Opracowała: Ewelina Żyłka - pedagog szkolny

  ------------------------------------------------------

  Zespół redakcyjny Szkolnej gazetki poszukiwany!

  Wszystkich uczniów i słuchaczy naszej szkoły, którzy pragną wyrazić swoje myśi, opinie i komentarze dotyczącze życia szkoły zapraszamy do zespołu radakcyjnego Szkolnej Gazetaki Zespołu Szkół Nr 4.
  Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Marzeną Kowalczyk lub Panią Beatą Krupą

  Opracował: Marzena Kowalczyk

  ------------------------------------------------------

  Nasze fryzjerki w "Londex" i "Mydlarni Franciszka"


  W dniu 12.09.2012r. uczennice klasy II Technikum fryzjerskiego wzięły udział w wycieczce przedmiotowej, która obejmowała zapoznanie się z zasobami hurtowni fryzjerskiej "Londex" oraz "Mydlarni Franciszka".
  W hurtowni fryzjerskiej zapoznały się nowościami wydawniczymi, nowoczesnymi preparatami oraz sprzętem fryzjerskim. Przyszłe fryzjerki wykazały się swoimi umiejętnościami podczas obsługi najnowocześniejszych żelazek fryzjerskich.
  Atrakcji było wiele! Również w mydlarni znalazły coś dla siebie. Naturalne maseczki do włosów, szampony, peelingi i inne kosmetyki upiększające zostały dokładnie przeanalizowane przez dziewczęta.
  Polecają olejek arganowy, preparaty regenerujące i super kolor na piękne jesienne dni.
  W imieniu uczennic i swoim składam gorące podziękowania dla hurtowni fryzjerskiej "Londex" i "Mydlarni Franciszka" za miłe przyjęcie oraz omówienie bogatych zasobów kosmetycznych i fryzjerskich.

   

  12.09.2012, Opracowała: Beata Krupa

  ------------------------------------------------------

  „Podkarpacie stawia na zawodowców” - Unijne pieniądze na szkolnictwo zawodowe
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Od września br. uczniowie wszystkich szkół zawodowych powiatu dębickiego uczestniczyć będą w projekcie unijnym „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Projekt, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie realizowany przez ponad dwa lata - od 1 sierpnia 2012 r. do 31 października 2014 r. Ogółem jego wartość wynosi 3,8 mln zł. To kwota, którą Powiat Dębicki pozyskał na podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w wyniku podpisania umowy partnerskiej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.
  Idea projektu skupia się na wzmocnieniu współpracy pomiędzy szkołami a pracodawcami - 904 uczniów zostanie skierowanych na praktyki lub płatne staże w celu doskonalenia umiejętności zawodowych. W ramach projektu utworzone zostaną 4 nowe pracownie edukacyjno -zawodowe, wspierające młodzież w wyborze dalszej ścieżki zawodowej. Dotychczas pracownie tego typu istniały w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oraz w Zespole Szkoł nr 4 w Dębicy. Ponad 1,3 mln zł przeznaczonych zostanie na zmodernizowanie 10 pracowni zawodowych, które wzbogacą się o pomoce dydaktyczne, specjalistyczny sprzęt oraz pracownie komputerowe z nowym oprogramowaniem.

  Nasza szkoła rozpocznie realizację zadań projektowych od lipca 2013 r. Planowane są praktyki i staże dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, utworzenie pracowni językowej oraz mobilnej pracowni komputerowej. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach z języka obcego zawodowego w 3-ch grupach językowych oraz z grafiki komputerowej, przy wykorzystaniu programu graficznego Adobe Flash CS5.
  Już teraz zachęcamy do udziału w stażach, praktykach i zajęciach pozalekcyjnych!

   

  11.09.2012, Opracowała: Szkolny Koordynator Projektu "Podkarpacie stawia na zawodowców"

  ------------------------------------------------------

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013


  Nowy rok szkolny 2012/2013 rozpocznie się 3 września 2012 r.


  Mszą Świętą w Kościele Parafialnym PW Św. Jadwigii o godz. 9.00
  godz. 10.00
  - uroczyste spotkanie na sali gimnastycznej

  ------------------------------------------------------

  UWAGA- egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe!

  Terminarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla uczniów technikum:

  • 18 czerwca 2012, godz. 12.00 - etap pisemny
  • 19 czerwca 2012, godz. 9.00 - etap praktyczny

  Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) koloru czarnego oraz dowód tożsamości.
  Dodatkowo, zdający w zawodzie technik spedytor powinien przynieść własne przybory: kalkulator, ołówek, linijka, gumka (zgodnie z Wykazem materiałów i przyborów pomocniczych, z których zdajacy mogą korzystać w etapie praktycznym egzaminu w danym zawodzie w czerwcu 2012 r.).
  Wszyscy zdający powinni przybyć na egzamin minimum pół godziny przed rozpoczęciem. Zdający w zawodzie technik informatyk w dniu egzaminu praktycznego powinni przybyń godzinę przed egzaminem.

  Wszystkim zdającym życzymy POWODZENIA

   

  11.06.2012, Opracowała: Admin

  ------------------------------------------------------

  III GIMNAZJADA INFORMATYCZNA Powiatu Dębickiego

  Już po raz trzeci Zespół Szkół Nr 4 przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Dębicy przeprowadza Gimnazjadę Informatyczną skierowaną do gimnazjalistów powiatu dębickiego. W tym roku powracamy do pierwotnej wersji konkursu, tzn. będziemy się zmagać z wiedzą z zakresu informatyki i sieci Internet.
  Konkurs w całości przeprowadzony zostanie na platformie e-learningowej Zespołu Szkół Nr 4 w Dębicy - MOODLE

  Regulamin konkursu

  Karta zgloszenia uczestników

   

  Opracowała: Marzena Kowalczyk

  ------------------------------------------------------

  Kopernik Otwiera Drzwi

  21 marca 2012 roku w Zepole Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy odbyły się DNI OTWARTE.

  Była to najlepsza okazja, żeby gimnazjaliści zapoznali się z naszą szkołą, nauczycielami w niej pracującymi, ofertą edukacyjną, jaką proponujemy w naborze na rok szkolny 2012/2013 oraz zobaczyli jaką wspaniałą bazą dydaktyczną dysponujemy!

  Dla odwiedzających, nasi nauczyciele wraz z uczącą się młodzieżą przygotowali wiele atrakcji.
  Można było skorzystać i uczesać się u naszych uczennic klasy technik usług fryzjerskich,
  wziąć udział w multimedialnej lekcji matematyki z użyciem tablicy interaktywnej
  . Młodzież mogła samodzielnie rozgryzać tajniki matematyki!
  W pracowni informatycznej gimnazjaliści mogli bez żadnych konsekwencji rozłożyć i złożyć komputer PC lub laptop - co udało się tylko nielicznym, ale wszyscy za swój wysiłek dostali słooodki prezent.
  W pracowni spedycyjnej, natomias potencjalni adepci kierunku technik spedytor, mogli śmiało wytyczyć każdą trasę, dzięki sprzetowi i oprogramowaniu Emapa Europa, pozyskanych w ramach realizacji projektu "Posatw na siebie dziś - bądź kompetentny jutro" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priotyte IX, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
  Gimnazjaliści zainteresowani językami, w pracowni językowej, mogli wziąć udział w quzie języka angielskiego, oczywiście wszyscy byli zwycięzcami.
  Dla zainteresowanych, na sali gimnastycznej, przedstawiano prezentację o szkole - jej historii, tradycji oraz znanych absolwentach

  Każdy, kto nas odwiedził otrzymał informator o kierunkach kształcenia.

   

  Opracowała: Admin

  style48

  ------------------------------------------------------

  VI Dzień Kariery

  W dniu 20 marca 2012 r w Zespole Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy odbył się VI Dzień Kariery. Konferencję, która w tym roku przebiegała pod hasłem: "Gimnazjalisto! Wybieraj świadomie i odpowiedzialnie!" przygotowano we współpracy z Wydziałem EdukacjiStarostwa Powiatowego w Dębicy.
  Do udziału w konferencji zostali zaproszeni dyrektorzy, doradcy zawodowi, pedagodzy oraz przedstawiciele gimnazjalistów stojących przed wyborem dalszej drogi edukacyjno – zawodowej.

  Obecni byli również przedstawiciele samorządu powiatowego oraz miejskiego, odpowiedzialni za sprawy oświaty, lokalnego biznesu, jak również dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego.
  Tematyka tegorocznego Dnia Kariery, w związku z wprowadzaną od 1 września 2012r. reformą kształcenia zawodowego, dotyczyła problematyki zmian w szkolnictwie zawodowym. Zwrócono również uwagę młodzieży gimnazjalnej na najważniejsze czynniki, które należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji odnośnie dalszej edukacji.

  W związku z tym tematem, wystąpili prelegenci:
  • Pani Barbara Pelczar–Białek – Dyrektor Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Dębicy -"Zmiany w szkolnictwie zawodowym",
  • Pan Sławomir Gleń - Miejskie Gimnazjum Nr 4 w Dębicy - "Jak wybierać szkołę ponadgimnazjalną? Zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności, samoocena",
  • Pani Barbara Pocheć – Wicedyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dębicy-"Rola charakteru, osobowości i temperamentu w podejmowaniu decyzji o dalszej edukacji",
  • Pani Agnieszka Kaput – Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy -"Nauka zawodu–obowiązki i przywileje",
  • Pan Ryszard Telega – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy oraz Pani Natalia Adamczak doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy – "Tendencje na lokalnym rynku pracy. Konsekwencje niewłaściwych wyborów zawodowych w życiu późniejszym."

  Zapoznanie się z powyższymi kwestiami miało kluczowe znaczenie zarówno dla gimnazjalistów, jak również dla nauczycieli wspomagających uczniów w planowaniu ich ścieżki kształcenia. Każde, uczestniczące w Dniu Kariery, gimnazjum otrzymało pakiet materiałów informacyjnych z aktualną ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego oraz płytki z nagranymi prezentacjami prelegentów.
  Duże zainteresowanie uczniów omawianymi tematami świadczy o potrzebie pomocy doradczej w ważnym momencie wyboru przez nich dalszej ścieżki edukacyjno – zawodowej oraz przemawia za kontynuowaniem takich działań w przyszłości.

   

  Opracowała: Anna Depa - doradca zawodowy

  ------------------------------------------------------

  SPRAWNY W ZAWODZIE- FRYZJER

  15 marca 2012 roku odbył się WOJEWÓDZKI KONKURS SPRAWNY W ZAWODZIE- FRYZJER zorganizowany przez Środowiskowy Hufiec Pracy 9-2 w Dębicy.

  Uczennice klas trzecich Zespołu Szkół nr 4 w Dębicy, uczące się w Zasadniczej Szkole Zawodowej o kierunku fryzjer, wzięły udział w konkursie i zaprezentowały swoje umiejętności zawodowe. Zadaniem uczestniczek było wykonać FRYZURĘ ŚLUBNĄ oraz napisać test teoretyczny dotyczący zagadnień fryzjerskich. Młode fryzjerki wykazały się wiedzą oraz niesamowitą pomysłowością w czesaniu.

  Wszystkie uczestniczki zasłużyły na uznanie!
  Najlepsze z naszej szkoły były: Kamila Zajchowska, Karolina Kurzawa, Agnieszka Bieszczad.

  SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!!

   

  Opracowała: Beata Krupa

  ------------------------------------------------------

  POKAŻ NA CO CIĘ STAĆ…

  27 lutego 2012r w naszej szkole odbył się konkurs pt. "Uczesanie wieczorowe-KOK". Organizatorką konkursu była nauczycielka przedmiotów zawodowych fryzjerskich- Beata Krupa. W konkursie wzięły udział uczennice klas fryzjerskich zarówno zasadniczej szkoły zawodowej jak i technikum.

  Nasze fryzjerki dały świetny popis swoich umiejętności. Komisja miała problem w wyborze pierwszych miejsc.
  Osoby, które zdobyły pierwsze miejsca:

  • I miejsce –Justyna Jodłowska kl. II Tf
  • II miejsce- Angelika Pawełek kl. I Wa
  • III miejsce- Agnieszka Bieszczad kl. III W
  Dodatkowo wyróżnienie Dyrektora otrzymały: Joanna Łabaj kl. II Tf oraz Joanna Kulas kl. III W.

  Wszystkim uczestnikom gratulujemy ciekawych pomysłów!

   

  Opracowała: Beata Krupa

  ------------------------------------------------------

  NAJLEPSI WŚRÓD MŁODYCH FRYZJERÓW

  18 lutego 2012r na scenie DK Mors odbyły się mistrzostwa województwa podkarpackiego dla młodych adeptów fryzjerstwa.
  Z pośród 62 uczniów z całego Podkarpacia troje naszych uczniów znalazło się na podium.

  W kategorii fryzjerstwo damskie III miejsce zajęła Beata Pocica. Natomiast w konkurencji wykonania warkoczy i plecionek II miejsce zajęła Angelika Puchała, III miejsce Patryk Marciniszyn.
  Uczniowie szkolili się pod okiem mistrzów: Natalii Jedlińskiej i Janusza Stalca.

  Życzymy dalszych sukcesów w karierze fryzjerskiej!

   

  Opracowała: Beata Krupa

  ------------------------------------------------------

  Obchody Dnia Pamięci "Żołnierzy wyklętych"

  Delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym wzięła udział w uroczystościach upamiętniających bohaterów "drugiej konspiracji niepodległościowej" z powiatu dębickiego. 4 marca odbyła się Msza Święta w kościele Św. Jadwigi oraz złożenie wiązanki na cmentarzu wojskowym w Dębicy przy symbolicznym grobie majora Adama Lazarowicza.

   

  Opracowała: Diana Prokopik

  ------------------------------------------------------

  Mikołaj w Zespole Szkół Nr 4

  W dniach 6-8 grudnia 2011 roku uczniów i słuchaczy naszej szkoły odwiedził Święty Mikołaj. Rozdawał nie tylko upominki, ale również niósł ze sobą uśmiech i miłe wspomnienia z lat dzieciństwa...

  Dziękujemy Święty Mikołaju!

   

  Opracował: Samorząd Uczniowski

  ------------------------------------------------------

  VI Sejmik Ekologiczny Powiatu Dębickiego

  Dnia 6 grudnia 2011 roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Dębicy odbył się VI Sejmik Ekologiczny Powiatu Dębickiego pod hasłem " Energia zawsze i na zawsze". Jego problematyka dotyczyła odnawialnych źródeł energii pozyskiwanych w naszym regionie, a głównym celem było zwiększenie świadomości ekologicznej młodzieży w tym zakresie. Adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego, którzy licznie wzięli w nim udział.

  sejmik 2011

  Sejmik ekologiczny został przygotowany przez Zespół Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy pod patronatem Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Dębicy.
  Otwarcia sejmiku dokonał Starosta Powiatu Dębickiego – pan Władysław Bielawa. W sejmiku zaprezentowali się:

  • uczniowie Zespołu Szkół Nr 4, z prezentacją na temat ich wycieczki śladami niekonwencjonalnych źródeł energii w naszym regionie,

  Wśród zaproszonych gości byli:

  • mgr inż. Bogusław Wójcik dyrektor Składowiska Odpadów w Kozodrzy,
  • Henryk Kaczor twórca Małej elektrowni Pilzno s.c. w Mokrzcu,
  • mgr inż. Tomasz Sumera z Naczelnej Organizacji Technicznej w Tarnowie,
  • ksiądz prałat dr Jan Cebulaka proboszcz parafii w Brzostku,
  • mgr inż. Gabriel Sowa specjalista do spraw inwestycji ZOZ w Dębicy
  • Grzegorz Głąb przedstawiciel firmy Solarpol.

  Goście wygłosili prelekcje dotyczące alternatywnych źródeł energii. Poruszona została problematyka modernizacji technicznej instalacji i zastosowania odnawialnych źródeł energii jako sposobu poprawy bilansu energetycznego domów oraz wykorzystania odpadów organicznych, pomp ciepła i Słońca do produkcji energii. Ponieważ wśród uczniów zrodziło się wiele pytań w omawianych kwestiach, po wystąpieniach prelegentów miała miejsce ciekawa dyskusja z ich udziałem.

   

  Opracowała: Agnieszka Malinowska

  ------------------------------------------------------

  Jabłko zamiast papierosa!
  Światowy Dzień Rzucania Palenia u Kopernika

  Rokrocznie bardzo mocno akcentujemy problem szkodliwości palenia papierosów. Również w tym roku Zespół Szkół Nr 4 przyłączył się do ogólnopolskiej akcji obchodów Światowego Dnia Rzucania Palenia. W dniu 16 listopada odbyła się akcja informacyjna.

  Szkołę oplakatowano informacjami i plakatami o tematyce antytytoniowej. Na korytarzu szkoły funkcjonował punkt konsultacyjny, w którym porad udzielały:

  • Pani Bożena Gawryś – pracownik Stacji Sanepid, która urządzeniem o nazwie cmokolizer, dokonywała pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu
  • Pani Monika Kamińska – pielęgniarka szkolna, która dokonywała pomiaru wagi i ciśnienia tętniczego krwi.

  Poradą służyły również pedagog szkolny Pani Ewelina Żyłka oraz koordynator Szkoły Promującej Zdrowie Pani Anna Depa, które udzielały informacji na temat szkodliwości palenia tytoniu, chorób i powikłań zdrowotnych spowodowanych paleniem tytoniu oraz problemów biernego palenia, palenia papierosów przez kobiety w ciąży, palenia w pracy, a także kosztów finansowych z tym związanych.
  Akcji towarzyszyła tematyczna audycja emitowana w szkolnym radiowęźle, przygotowana przez uczennice kl. II technikum - Joannę Łabaj i Kornelię Rajchel.
  W tym dniu młodzież miała możliwość wykonania testu uzależnienia od nikotyny oraz testu motywacji do zaprzestania palenia. Rozdawano również ulotki informacyjne dotyczące poruszanych kwestii. Uczniów częstowano jabłkami, proponując je, jako zdrową alternatywę dla papierosów.

   

  Opracowała: Anna Depa - koordynator Szkoły Promującej Zdrowie

  ------------------------------------------------------

  "Dzień Zdrowia" w Zespole Szkół Nr 4

  W ramach Szkoły Promującej Zdrowie, 9 listopada 2011 r. zorganizowaliśmy akcję pod hasłem: "Dzień Zdrowia."
  W tym dniu odbyło się spotkanie ponad 60-u uczennic naszej szkoły z inspektorem BHP Panią Małgorzatą Bokotą oraz rodzinną położną środowiskową Panią Ewą Rusin. Tematyka spotkania obejmowała czynniki ryzyka chorób nowotworowych oraz profilaktyki chorób nowotworowych raka piersi i raka szyjki macicy.

  Podczas spotkania uczestniczki miały możliwość na fantomach nauczyć się badania piersi i wyczuwania w nich zmian patologicznych oraz porozmawiać na temat samokontroli i badań profilaktycznych.
  Dzięki uprzejmości Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Stowarzyszenia Europa Donna Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi, każda z uczennic otrzymała pakiet materiałów edukacyjno – informacyjnych i ulotek dotyczący poruszanych kwestii. Omawiane tematy, tak istotne dla zdrowia każdej kobiety, bardzo zainteresowały wszystkie obecne na spotkaniu uczennice. Z pewnością przyczyni się to do wzrostu ich wiedzy i ryzyka chorób nowotworowych oraz profilaktyki chorób nowotworowych raka piersi i raka szyjki macicy.

   

  Opracowała: Anna Depa - koordynator Szkoły Promującej Zdrowie

  ------------------------------------------------------

  Udział w kampanii społecznej "Świadomie wybieram przyszłość"

  Zespół Szkół Nr 4 im. M. Kopernika w Dębicy został zaproszony do uczestnictwa w kampanii społecznej pt. „Świadomie wybieram przyszłość”. Kampania odbywa się pod patronatem Wojewody Podkarpackiego p. Małgorzaty Chomycz. Skierowana jest do młodzieży – licealistów, którzy stoją na progu wyboru swojej dalszej ścieżki kariery. Jej celem jest „zwiększenie świadomości ludzi młodych dotyczącej istoty kształtowania własnej przyszłości i odnalezieniu najlepszej drogi rozwoju”.
  Tegoroczni maturzyści otrzymali ulotki oraz darmowy dostęp do kwestionariuszy zainteresowań zawodowych, których wyniki przedstawią im pełną informację na temat typu osobowości, odpowiadających zawodów (połączonych z opisem zawodów)oraz informacją o uczelniach prowadzących kierunki powiązane z danym zawodem (połączone z bazą uczelni). W połączeniu z innymi systematycznymi działaniami doradcy zawodowego, z pewnością będą one stanowiły pomoc w świadomym podejmowaniu decyzji zawodowych przez naszych uczniów i słuchaczy.

   

  Opracowała: Anna Depa

  ------------------------------------------------------

  Wizyta w Firmie BMSG w Tarnowie

  25 października 2011 uczniowie klas III, kształcących się w zawodzie cukiernika uczestniczyli w pokazach oraz szkoleniu w Firmie BMSG w Tarnowie, przy ul. Skrzyszowskiej 7. Szkolenie prowadzone było pzrez Panów Krzysztofa Grygiela i Dominika Tarcza, którzy swoim profesjonalizmem i zaangażowaniem potrafili zainteresować uczniów, włączyć do wspólnej pracy i pobudzić do nowatorskich rozwiązań w dziedzinie cukiernictwa.
  Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele przedmiotów zawodowych.

   

  Opracowała: Barbara Bassara-Poprawa

  ------------------------------------------------------

  Pasowanie na ucznia rzemiosła !!

  18 października 2011 uczniowie klas I-szych, kształcących się w zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Nr 4 w Dębicy, zostałi pasowania na "Ucznia Rzemiosła". Uroczystość ta odbyła się w Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Dębicy, na zaproszenie Starszego Cechu Pana Piotra Szula. Oprócz uczniów w spotkaniu uczesniczyli również wychowawcy klas pierwszych, pedagog szkolny, a także dyrektor szkoły Pani Renata Zięba.
  Spotkanie z uczniami przeprowadził Starszy Cechu Pan Piotr Szul, zapoznając przybyłych z tradycjami rzemiosła dębickiego oraz z obowiązkami i przywilejemi wynikającymi z nauki zawodu.
  Po uroczystej przysiędze na sztndar cechowy, każdy uczeń z osobna został pasowany buzdyganem przez Starszego Cechu.

   

  Opracowała: Barbara Bassara-Poprawa

  ------------------------------------------------------

  Wizyta uczniów zsz w zakładzie cukierniczym

  12 października 2011 uczennice klasy III zsz kształcące się w zawodzie cukiernika miały okazję zwiedzać Zakład Cukierniczy Pana Romana Bukowskiego.W pracowni uczennice zapoznały się z produkcją ciasteczek orzechowych oraz aspirynek.
  Szef firmy pokazał uczennicom urządzenia jakie wykorzystuje na codzień jego zakład, takie jak: obierające jabłka i krojęce je w plasterki. Egzaminy na tytuł czeladnika już w przyszłym roku - każde dodatkowe zajęcia u pracodawców, porzeszają wiedzę uczniów i przygotowują do egzaminów.

   

  Opracowała: Barbara Bassara-Poprawa

  ------------------------------------------------------

  V Rajd Historyczny Kryptonim DESER

  30 września 2011 roku młodzież klasy II Technikum wzięła udział w rajdzie historycznym, którego organizatorem była 13 Drużyna Harcerzy Wędrowników kałużacy. Szlak rajdu przebiegał pięknym plenerem Pogórza Karpackiego, okolice Gumnisk i Braciejowej. Długość trasy, jaką pokonali nasi uczniowie to około 15 km w czasie 6 godzin. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: Pani Małgorzata Proczek, Pani Ewelina Żyłka oraz Pan Jerzy Buszek i Pan Tomasz Szewczyk.
  Rajd utrzymany był w charakterze współzawodnictwa patroli szkolnych, w formie biegu na orientację. Tradycyjnie rajd rozpoczął się zapoznaniem z regulaminem przebywania na szlaku i przekazaniu materiałów do samodzielnej wędrówki- mapy z legendą i karty zadaniowej.
  Podczas przemierzania trasy rywalizujące patrole wykonywały szereg zadań ukierunkowanych na umiejętność czytania, analizowania źródeł historii i wnioskowania. Grupa musiała wykazać się inteligencją, sprawnością fizyczną, orientacja w terenie oraz umiejętnością czytania mapy.
  Nasza młodzież ukończyła rajd sukcesem, zajmując IV miejsce.
  Podsumowaniem rajdu było wspólne ognisko, przy którym uczestnicy mogli spożyć posiłek i herbatę

   

  Zobacz galerię zdjęć...

   

  Opracował: Jerzy Buszek

  ------------------------------------------------------

  Wycieczka do Kozodrzy i okolic

  28 września 2011 roku w uczniowie klasy I technikum oraz klasy II wielozawodowej c Zespołu Szkół Nr 4 im. Mikolaja Koernika odbyli wycieczkę do Kozodrzy na składowisko śmieci, w celu poznania sposobów utylizowania śmieci i pozyskiwania niekonwencjonalnych źródeł energi.
  Organizatorem wycieczki była Pani Agnieszka Malinowska , która pozyskała na ten cel fundusze z Wydziału Ochrony Środowiska.
  Korzystając z chwili przerwy, uczestnicy zadumali się nad losem więźniów obozu zagłady na Górze Śmierci. Drugim etapem było przejscie ścieżką leśno-przyrodniczą BLUSZCZ , obejrzenie szkłki leśnej w Pustkowie Osiedlu.
  Na zakończenie uczniowie spędzili miłe chwile przy ogniuku i kiełbasce, które odbyło się na terenie nadleśnictwa w Pustkowie Osiedlu.

   

  Zobacz galerię zdjęć...

   

  Opracowała: Marzena Kowalczyk

  ------------------------------------------------------

  Ślubowanie klas pierwszych

  W dniu 22 września 2011 roku w Zespole Szkół Nr 4 im. Mikolaja Koernkika w Dębicy odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Reprezentanci klas w obecności rodziców oraz nauczycieli złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.

   

  Zobacz galerię zdjęć...

   

  Opracowała: Marzena Kowalczyk

  ------------------------------------------------------

  Egzaminy dla uczniów ZSZ zakończone !!

  13 września 2011 roku zakończyły się pomyślnie egzaminy końcowe dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Nr 4 w Dębicy. Absolwenci przentowali wysoki poziom wiedzy i umiejętności, szczególnie w części praktycznej, w której średnia wyniosła 4,5.
  Fakt, że wykształcenie zawodowe jest obecnie doceniane zarówno w Polsce jak i za granicą i stwarza większe szanse na zatrudnienie, motywuje absolwentów do uzyskiwania wysokich wyników.
  Cała społeczność szkolna Zespołu Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy składa gratulacje wszystkim czeladnikom, życząc dalszego pogłębiania wiedzy oraz sukcesów w życiu zawodowym!

   

  Opracowała: Barbara Bassara-Poprawa

  ------------------------------------------------------

  Rozpoczął się nowy rok szkolny 2011 / 2012

  Już nowy rok szkolny. Czas nauki- jeszce trochę słońca, jesze trochę lata.
  a już nowe wyzwania przed nami...
  Dla niektórych tylko kolejny rok w szole, dla innych juz ostatni!!
  Ale dla wszystkich jest to kolejny rok wyzwań!
  Nie zostań w tyle!!

  ------------------------------------------------------

  Szkolny zestaw podręczników


  Szkolny zestaw podręczniów obowiązujących na rok szkolny 2011/2012 możesz pobrać TUTAJ

  --------------------------------------------------------

  II GIMNAZJADA Powiatu Debickiego

  Juz po raz drugi Zespól Szkól Nr 4 przy wspólpracy ze Starostwem Powiatowym w Debicyprzeprowadza konkurs dla gimnazjalistów powiatu debickiego. Tym razem bedziemy sie zmagac z pytaniami z zakresu wiedzy szkolnej oraz wiedzy ogólnej.
  Konkurs W calosc przeprowadzony zostanie na platformie e-learningowe Zespolu Szkól Nr 4 w Debicy - MOODLE

  Regulamin konkursu

  Karta zgloszenia uczestników

  --------------------------------------------------------

  Uczniowie i sluchacze Zespolu Szkól Nr 4
  kwestowali na rzecz Hospicjum Domowego im. Jana Pawla II w Debicy

  Celem tegorocznej akcji "Pola Nadziei" bylo pozyskanie funduszy na zakup sprzetu medycznego i lekarstw dla podopiecznych hospicjum. Nauczyciele, mlodziez i sluchacze naszej szkoly dzielili sie z potrzebujacymi oferujac bezinteresowna pomoc. Kwesty odbywaly sie bezposrednio na terenie placówki jak i poza nia. Dziekujemy wszystkim za udzial akcji.

  Zobacz zdjecia

  Opracowala: Diana Prokopik

  --------------------------------------------------------

  Uczniowie naszej szkoly w Panstwowej Wyzszej Szkole Techniczno – Ekonomicznej w Jaroslawiu

  W dniu 8 marca 2011 roku uczniowie kl. I i kl. III ksztalcacy sie w zawodzie technik spedytor oraz kl. I technik uslug fryzjerskich i kl. III technik informatyk , wzieli udzial w Dniu Otwartym w Panstwowej Wyzszej Szkole Techniczno – Ekonomicznej w Jaroslawiu.
  Mlodziez miala okazje zapoznac sie z oferta edukacyjna, kadra naukowa oraz baza dydaktyczna uczelni.
  Gospodarze przygotowali szereg atrakcji: prezentacje multimedialna o PWSTE, stoiska na hali sportowej – m.in. kola naukowe, Studium Jezyków, Praktyki i Staze Zagraniczne, konkurs dotyczacy wiedzy o uczelni, zwiedzanie poszczególnych Instytutów. Nasi uczniowi odwiedzili m. in. Instytut Ekonomii i Zarzadzania, gdzie wysluchali ciekawej prezentacji na temat kierunku Zarzadzanie oraz Instytut Ochrony Zdrowia, gdzie od nowego roku akademickiego ma zostac uruchomiony nowy kierunek Kosmetologia.
  Organizatorzy przewidzieli równiez poczestunek dla uczestników i drobne upominki dla osób bioracych udzial w konkursie. W Sesji Pub mlodziez posilila sie grochówka, paczkiem, herbata, woda mineralna. Uczestnicy Dnia Otwartego otrzymali upominki w postaci gadzetów promocyjnych uczelni: ulotki, smycze, dlugopisy, kalendarze. W sposób szczególny uhonorowano w tym dniu kobiety. Bardzo milym akcentem bylo wreczenie kazdej z nich pieknego tulipana.
  Opieke nad mlodzieza sprawowali nauczyciele wychowawcy klas III i I: p. Renata Zieba, p. Agnieszka Hodor oraz doradca zawodowy Anna Depa.
  Mamy nadzieje, ze wsród naszych uczniów zwieksza sie swiadomosc, ze warto ksztalcic sie dalej. Warto wybrac kierunek odpowiadajacy zainteresowaniom i aktywnie planowac swoja przyszlosc zawodowa. Warto zatem dobrze sie uczyc juz teraz, by dobrze zdac egzamin maturalny. Zwieksza to bowiem szanse na wysokie kwalifikacje i znalezienie satysfakcjonujacej pracy.  

   

  Opracowala: Anna Depa

  --------------------------------------------------------

  Swieto Patrona Szkoly

  18 lutego 2011 roku obchodzilismy w naszej szkole Swieto Patrona Szkoly. Pierwsza czesc uroczystosci poswiecona byla zyciu i dzialalnosci Mikolaja Kopernika. Mlodziez przyblizyla zebranym rozwój astronomii od starozytnosci do czasów wspólczesnych.
  Swieto Patrona Szkoly bylo swietna okazja, aby wyrózniajacym sie uczniom wreczyc nagrody i dyplomy za wyniki w róznorodnych konkursach.
  W konkursie fryzjerskim Uczesanie okazjonalne - pierwsza byla Paulina Kurzawa, drugie miejsce zajela Angelika Bialek, a trzecie Anna Lisowska i Agnieszka Bieszczad.
  W konkursie Niecodzienna matematyka najlepiej wypadla Sylwia Nauka.
  Konkurs o Mikolaju Koperniku zostal przeprowadzony w trzech kategoriach:
  - plastyczny,
  - literacki,
  - wiedzy o Mikolaju Koperniku.
  Najlepsza prace plastyczna wykonala Monika Zurek, druga byla Karolina Zielinska, a trzecia Magdalena Kurek. Aleksandra Fryz zajela pierwsza miejsce w konkursie literackim, druga byla Klaudia Typer.
  Konkurs wiedzy o Mikolaju Koperniku wygrala Joanna Trzeciak, druga byla Klaudia Typer a trzeci Mateusz Gebala.
  Podczas Swieta Patrona Szkoly wybrano najsypatyczniejsza uczennice i najsypatyczniejszego ucznia. Dziewiecioro uczestników musialo wykazac sie umiejetnosciami sportowymi, wokalnymi oraz poczuciem humoru. Ostatecznie jury przyznalo tytul najsypatyczniejszej uczennicy Barbarze Kubisztal, najsypatyczniejszym uczniem zostal Marcin Kadzielawa.
  Swieto Patrona Szkoly bylo doskonala okazja do zlozenia podziekowan przez Pania Dyrektor Terese Karwete wladzom powiatowym reprezentowanym przez Pana Staroste Wladyslawa Bielawe za widoczna opieke nad placówka i udana wspólprace. Dzieki temu nauczanie w Zespole Szkól Nr 4 odbywa sie w warunkach sprzyjajacych bezpieczenstwu uczniów i ich wszechstronnemu rozwojowi. 

   

  Opracowal: Jerzy Buszek

  --------------------------------------------------------

  Pola nadziei 2010/2011

  "Nigdy nie jest tak, zeby czlowiek czyniac dobrze drugiemu,
  tylko sam byl dobroczynca. Jest równoczesnie obdarowany,
  obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miloscia".

  Jan Pawel II

  Juz czwarty rok z kolei Zespól Szkól Nr 4 im. Mikolaja Kopernika w Debicy przystapil do akcji charytatywnej "Pola Nadziei" organizowanej przez Hospicjum Domowe im. Jana Pawla II dzialajace przy Parafii Milosierdzia Bozego w Debicy. Na terenie nowej siedziby szkoly przy ulicy Strumskiego 1 mlodziez posadzila cebulki zonkilowe dajace nadzieje wielu ludziom terminalnie chorym.
  W tworzeniu nowej rabaty zaangazowaly sie szczególnie III klasa technikum oraz I i III klasa liceum ogólnoksztalcacego dla doroslych pod opieka pani Anny Kusibab, pani Diany Prokopik, pani Elzbiety Tymoszuk oraz pani Malgorzaty Proczek-Sroka.

   

  Opracowala: Diana Prokopik

  --------------------------------------------------------

  Nauka Tanca

  Sluchacz klasy I Liceum Ogólnoksztalcacego Dla Doroslych Arkadiusz Cyboron oraz instruktorzy Marta Piekos i Andrzej Janik od grudnia 2010 roku prowadza bezplatne zajecia taneczne dla kolezanek i kolegów uczeszczajacych do naszej szkoly.
  Mlodziez uczy sie takich tanców jak: breake dance, hip-hop, foxtrot, samba, rumba i inne. Warsztaty ciesza sie bardzo duzym zainteresowaniem, zorganizowane zostaly z inicjatywy p. Diany Prokopik i p. Elzbiety Tymoszuk - opiekunów samorzadu uczniowskigo i sluchaczy.

  brak

  Opracowala: Zuzanna Muniak

  --------------------------------------------------------

  Boze Narodzenie w ZS Nr 4

  17 grudnia 2010 roku w Zespole Szkól Nr 4 im. Mikolaja Kopernika w Debicy odbylo sie tradycyjne spotkanie oplatkowe. Z tej okazji mlodziez klas I TF i III TS zaprezentowala montaz slowno-muzyczny zatytulowany Kocham Boze Narodzenie, przygotowany pod kierunkim p. Zuzanny Muniak i p. Beaty Krupy. W tekstach poetyckich skladajacych sie na montaz, zawarta zostala idea milosci do kazdego czlowieka i stworzenia. Program artystyczny uswietniony zostal instrumentalnymi wersjami koled w wykonaniu Anny Kasprzyk (saksofon) i Karoliny Czerkies (gitara elektryczna). Po zakonczeniu czesci oficjalnej uroczystosci uczniowie spotkali sie na oplatkach klasowych, zas nauczyciele na oplatku szkolnym, na który zostali zaproszeni emerytowani pracownicy szkoly, rodzice, przedstawiciele Ochotniczego Hufca Pracy w Debicy i Cechu Rzemiosl Róznych.

  brak

  Opracowala: Zuzanna Muniak

  --------------------------------------------------------


  Wycieczka do Sandomierza

  W dniu 21 pazdziernika 2010 roku odbyla sie wycieczka uczniów klas I i III technikum oraz II A i B wielozawodowej do Sandomierza i Krzemionek Opatowskich.
  Celem wycieczki bylo zwiedzanie Sandomierza (Brama Opatowska, Zbrojownia, trasa podziemna, kosciól sw. Jakuba i Katedra) oraz Gór Pieprzowych - rezerwatu geologiczno-przyrodniczego. Mlodziez zwiedzila równiez kopalnie krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich (Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy), który archeolodzy wiaza z ludnoscia kultury amfor kulistych i pucharów lejkowatych.
  W wycieczce uczestniczyli uczniowie pod opieka: p. Renaty Zieby, p. Jerzego Buszka i p. Andrzeja Zimy.
  Wycieczka zostala w znacznej czesci dofinansowana  przez Wydzial Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Debicy i byla forma nagrody dla mlodziezy zaangazowanej w dzialalnosc ekologiczna.


  Opracowala: Renata Zieba

   

  --------------------------------------------------------

  Dzien Edukacji Narodowej


  13 pazdziernika 2010 roku w Zespole Szkól Nr 4 w Debicy odbyla sie akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która przygotowali uczniowie klasy I Tfs pod opieka p. Beaty Krupy i p. Agnieszki Hodor.
  W czasie akademii Pani Dyrektor Teresa Karweta uhonorowala nagrodami dyrektora szkoly nauczycieli oraz pracowników administracji i obslugi.


  brak

  Opracowala: Zuzanna Muniak

  --------------------------------------------------------

  Uczniowie Zespolu Szkól Nr 4 "Sprzataja Swiat"…

  W dniu 20 wrzesnia 2010 r. klasy: I technik spedytor, I technik uslug fryzjerskich, wielozawodowe II WA i II WB uczestniczyly w corocznej akcji "Sprzatanie Swiata". W tym roku uczniowie sprzatali lasy i przylesne drogi Nadlesnictwa Berdech pod opieka Pani Agnieszki Hodor, Pani Eweliny Zylki i Pana Tomasza Szewczyka oraz Pana Tomasza Ryby - lesniczego. Akcja zakonczyla sie pelnym sukcesem – duza liczba, pelnych smieci worków.

  "Sprzatanie Swiata 2010" zakonczylo sie wspólnym pieczeniem kielbasy.

  Opracowala: Agnieszka Hodor

  --------------------------------------------------------

  Nowy rok szkolny w nowej szkole!

  Uroczyste rozpoczecie roku szkolnego 2010/2011 w Zespole Szkól Nr 4 w Debicy mialo charakter szczególny i odbylo sie w dwóch etapach. Wyjatkowy charakter nadal uroczystosci fakt przeniesienia siedziby szkoly z obiektów przy ulicy Metalowców 25 do budynku przy ulicy Wladyslawa Strumskiego 1 (dawnego Mlodziezowego Domu Kultury, pózniej siedziby niektórych wydzialów Starostwa Powiatowego w Debicy), wyremontowanego i zaadoptowanego dla potrzeb placówki oswiatowej.
  1 wrzesnia w sali gimnastycznej nowego budynku odbylo sie kameralne spotkanie klas z Dyrekcja Szkoly i  nauczycielami, na którym uczniowie zostali poinformowani o organizacji zajec w najblizszych dniach oraz zaproszeni  na powiatowe uroczystosci rozpoczecia roku szkolnego.
  2 wrzesnia  nowa siedziba Zespolu Szkól Nr 4 w Debicy przy ulicy Strumskiego 1 byla miejscem Powiatowej Inauguracji Roku Szkolnego 2010/2011.

  Uroczystosc poprzedzila msza swieta w Kosciele Sw. Jadwigi z udzialem wladz miasta i powiatu, duchowienstwa, uczniów, nauczycieli i pocztów sztandarowych szkól. Po mszy swietej uczestnicy udali sie w pochodzie do szkoly, gdzie nastapilo przeciecie wstegi inaugurujacej rok szkolny w nowym obiekcie. Aktu tego dokonali: Dyrektor Zespolu Szkól nr 4 w Debicy Pani Teresa Karweta, Starosta Powiatu Debickiego Pan Wladyslaw Bielawa. Nastepnie, po powitaniu gosci obecnych w hali sportowej przez dyrektora szkoly, Proboszcz Parafii p.w. Sw. Jadwigi Ks. Tadeusz Piasecki poswiecil nowa siedzibe Zespolu Szkól Nr 4 w Debicy.Na uroczystosci pokazana zostala prezentacja multimedialna o tematyce patriotycznej, która przygotowaly panie: Urszula Lacka i Renata Zieba.

  brak

  Opracowala: Zuzanna Muniak

  --------------------------------------------------------

  Ogloszenie o udzieleniu zamówienia na dostarczenie uslugi
  przeprowadzenie warsztatów dla uczniów Zespolu Szkól Nr 4 im. M. Kopernika w Debicy

  W zwiazku z przystapieniem do realizacji projektu pt. "Postaw na siebie dzis - badz kompetentny jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapital ludzki, Priorytet IX, Dzialanie 9.2: Podniesienie atrakcyjnosci i jakosci szkolnictwa zawodowego oglaszamy nabór na swiadczenie uslug: preprowadzenie warsztaów dla uczniów Zespolu Szkól Nr 4 w Debicy.

  Zobacz ogloszenie

  Zespól koordynujacy projektem

  --------------------------------------------------------

  Gimnazjada Informatyczna zakonczona!
  Final zmagan mlodych informatyków szkól gimnazjalnych
  powiatu debickiego w Zespole Szkól Nr 4 w Debicy

  W tym roku po raz pierwszy Zespól Szkól Nr 4 im. M. Kopernika przeprowadzil przy wspólpracy ze Starostwem Powiatu Debickiego konkurs GIMNAZJADA INFORMATYCZNA, skierowany do wszystkich uczniów klas gimnazjum powiatu debickiego.
  Konkurs odbywal sie przy uzyciu platformy e-learnigowej MOODLE Zespolu Szkól Nr 4, w trzech etapach no-line (2 etapy w domu, trzeci - final w ZS Nr 4).

  Do konkursu zglosilo sie 75 uczestników z 13 szkól gimnazjalnych, w tym do finalu zakwalifikowalo sie 45 uczniów z 11 szkól: Publicznego Gimnazjum w Machowej, Publicznego Gimnazjum w Stasiówce, Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Debicy, Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Debicy, Publicznego Gimnazjum w Brzostku, Publicznego Gimnazjum w Globikowej, Publicznego Gimnazjum w Pustyni, Publicznego Gimnazjum w Brzeznicy, Publicznego Gimnazjum w Starej Jastrzabce, Publicznego Gimnazjum z Oddzialami Integracyjnymi w Pustkowie, Publicznego Gimnazjum w Czarnej.

  Glównym celem konkursu bylo wyzwalanie aktywnosci poznawczej gimnazjalistów, propagowanie wiedzy informatycznej oraz zapoznanie z nowoczesnymi formami edukacji - platforma e-learningowa.

  W dniu 26 marca 2010 r. odbyl sie final Gimnazjady Informatycznej, w której czolowe miejsca zajeli:

  • I miejce zajal Amadeusz Piwowar z Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Debicy,
  • II miejsce zajal Dominik Czernia z Publicznego Gimnazjum w Brzeznicy,
  • II miejsce zajal Jakub Zabawa z Publicznego Gimnazjum w Machowej.

  Komisja Konkursowa wyróznila równiez nastepujace osoby:

  • Bartlomieja Pyzinskiego z Publicznego Gimnazjum w Pustkowie,
  • Mateusza Lukasika z Publicznego Gimnazjum w Czarnej,
  • Jakub Urbanskiego z Publicznego Gimnazjum w Pustyni,
  • Kacpra Pyzinskiego z Publicznego Gimnazjum w Czarnej,
  • Michala Zeglenia z Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Debicy.

  Laureaci i wyróznieni otrzymali pamiatkowe dyplomy oraz cenne nagrody rzeczowe, które wreczyla im Pani Barbara Pelczar-Bialek, dyrektor Wydzialu Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Powiatu debickiego.

  Tekst przygotowaly: Marzena Kowalczyk i Agniesza Hodor

  Zobacz galerie zdjec

  --------------------------------------------------------

  Sprawozdanie z realizacji programu
  "Kultura bezpieczenstwa" w Zespole Szkól Nr4 w Debicy

  W roku szkolnym 2009/2010 w Zespole Szkól Nr 4 w Debicy jest realizowany program "Kultura bezpieczenstwa".
  Na podstawie materialów opracowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy i przekazanych na seminarium w Okregowym Inspektoracie Pracy w Rzeszowie w listopadzie 2009r czworo nauczycieli tj. Barbara Bassara- Poprawa, Malgorzata Bokota, Jerzy Buszek i Malgorzata Proczek prowadzilo lekcje w klasach techikum i zasadniczej szkoly zawodowej w zakresie m.in.:

  • prawnej ochrony pracy (zawieranie umów o prace, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy wypoczynkowe);
  • fizjologii i higieny pracy;
  • zagrozen i profilaktyki srodowiska pracy;
  • postepowania w sytuacjach zagrozen, awarii i wypadków.

  Dziewietnastego marca 2010r w zajeciach wzieli udzial inspektorzy Panstwowej Inspekcji Pracy w Rzeszowie. Poprowadzili prelekcje dotyczaca prawnej ochrony pracy ze szczególnym uwzglednieniem zagadnien zwiazanych z mlodocianymi pracownikami.
  Omówiono kilka przypadków wypadków mlodocianych pracowników oraz przyklady najczestszych wypadków na budowie. Uczniowie mogli zapoznac sie równiez ze srodkami ochrony indywidualnej stosowanymi na budowie , wysluchali instruktazu stosowania " szelek bezpieczenstwa', które mieli mozliwosc ubierac.
  Po zakonczonej prelekcji inspektor Pani Barbara Czarnek poprowadzila quiz dla sluchaczy , najlepsi otrzymali upominki.

  Tekst przygotowala: Malgorzata Bokota

  --------------------------------------------------------

  SPRAWOZDANIE Z ROZSTRZYGNIECIA
  KONKURSU FRYZJERSKIEGO

  TEMAT: KATALOG FRYZUR WIECZOROWYCH (KOKI I UPIECIA).

  W dniu 27 lutego 2010r. w Zespole Szkól Nr 4 w Debicy rozstrzygnieto konkurs pod haslem: Katalog fryzur wieczorowych
  Konkurs adresowany byl do uczniów klasy I Zasadniczej Szkoly Zawodowej ksztalcacych sie w zawodzie fryzjer. Organizatorka konkursu byla mgr Beata Krupa - nauczyciel przedmiotów zawodowych-fryzjer.

  Ocenie poddano:
  + Oryginalnosc i pomyslowosc 0 – 10 punktów
  + Uzycie fachowych terminów, nazw fryzur, itp. 0– 10 punktów
  + Wyglad estetyczny 0 -10 punktów

  Prace uczniów i jej wyniki oceniala 4 osobowa Komisja Konkursowa. Prace uczniów zostaly wyróznione dyplomami oraz ocenami z przedmiotu Technologia fryzjerstwa. W konkursie wzielo udzial 24 uczniów klas Zasadniczej Szkoly Zawodowej ksztalcacych sie w zawodzie fryzjer.

  Wyniki konkursu przedstawiaja sie nastepujaco:
  1. Anna Marek 20 punktów
  2. Monika Jaje 20 punktów

  Ze wzgledu na bardzo wyrównany poziom wyloniono 2 uczennice, które nagrodzono pamiatkowymi dyplomami. Wszyscy uczniowie ze wzgledu na wlasciwe przygotowanie oraz duze zaangazowanie otrzymuja ocene z przedmiotu technologia fryzjerstwa.

  Komisja konkursowa w skladzie:

  mgr Ryszard Szuba
  mgr Beata Krupa
  mgr Barbara Bassara – Poprawa
  mgr Mieczyslawa Mardeusz

  --------------------------------------------------------

  GIMNAZJADA INFORMATYCZNA

  Jako wspólorganizatorzy powiatowego konkursu GIMNAZJADA INFORMATYCZNA zapraszamy uczniów wszystkich klas gimnazjum szkól powiatu debickiego do uczestnictwa w konkursie.

  Celem konkursu jest wzbudzenie u uczniów zainteresowania przedmiotami informatycznymi, ich popularyzacja oraz zmotywowanie uczestników do poszerzania swoich wiadomosci poprzez rywalizacje z rówiesnikami.

  Konkurs prowadzony bedzie przez Internet (droga on-line) z wykorzystaniem platformy e-learningowej Zespolu Szkól Nr 4 w Debicy, w trzech etapach.

  Etap I - Uczestnicy beda mieli do dyspozycji dwa testy próbne, przy pomocy których zapoznaja sie z techniczna strona konkursu –z platforma e-learningowa. Szkoly kwalifikuja swoich uczniów do wziecia udzialu w II etapie konkursu.

  Etap II - konkurs wlasciwy, z którego wynik min. 50% mozliwych do uzyskania punktów kwalifikuje uczestników do udzialu w tescie finalowym.

  style46

  Etap III – finalowy test on-line w pracowni komputerowej Zespolu Szkól Nr 4 w Debicy.

  Opiekunów uczniów, którzy przystapia do konkursu, prosimy o wypelnienie karty zgloszenia uczestnika (pobierz karte zgloszenia) i wyslanie na adres szkoly z dopiskiem Gimnazjada Informatyczna, doreczenie osobiscie do sekretariatu szkoly lub wyslanie na adres e-mail: marzena.kowalczyk@gmail.com, w temacie gimnazjada.

  Zgloszenia uczniów nalezy nadsylac do dnia 2 lutego 2010 roku:
  - na adres szkoly: Zespól Szkól Nr 4 im. Mikolaja Kopernika w Debicy,
  ul. Metalowców 25, 39 – 200 Debica,
  - osobiscie w sekretariacie szkoly lub na adres e-mail: marzena.kowalczyk@gmail.com.

  TYLKO OSOBY ZGLOSZONE BEDA MOGLY ZALOGOWAC SIE NA PLATFORMIE !!

  Terminy podane zostaly w Regulaminie konkursu (pobierz regulamin).
  Dodatkowe informacje mozna uzyskac piszac na adres: marzena.kowalczyk@gmail.com

  Zapraszamy do udzialu w konkursie.

  ------------------------------------------------------------------

  Miedzyszkolna Liga Informatyczna - runda V

  Zobacz klasyfikacje generalna

  ------------------------------------------------------------------

  SWIETO KLIMATU

  Zespól Szkól Nr 4 im. M. Kopernika w Debicy przystapil do realizacji projektu "Nie podgrzewaj atmosfery". Zaplanowano a nastepnie zrealizowano rózne dzialania zmierzajace do osiagniecia celu przyswiecajacego tej akcji, czyli uswiadomieniu wszystkim odpowiedzialnosci kazdego z nas za dbanie o klimat.

  W jego realizacje zaangazowala sie cala spolecznosc szkolna. Koordynatorem projektu byla p. Agnieszka Malinowska - nauczyciel geografii oraz doradca zawodowy - koordynator "Szkoly Promujacej Zdrowie" - p. Anna Depa.

  W celu przyblizenia mlodziezy problematyki globalnego ocieplenia, a zwlaszcza jego skutków, zostaly, w ramach lekcji geografii, przeprowadzone zajecia z wykorzystaniem konspektów zamieszczonych na stronie www.klimat.edu.pl . Oglosilismy równiez konkurs plastyczny pt. "Chronmy nasza planete". Uczniowie w swoich pracach ukazali ciekawe podejscie do ochrony Ziemi przed skutkami poglebiania sie efektu cieplarnianego. Z prac tych zrobilismy wystawe, która mogli wszyscy obejrzec. Uczniowie klasy IIa i IIb ZSZ przygotowali audycje dla swoich kolegów i kolezanek podczas, której zachecali do podejmowania róznych dzialan w swoim codziennym zyciu na rzecz przeciwdzialania ocieplaniu klimatu. Ulotki z informacjami o tym, jak kazdy z nas moze chronic klimat, które otrzymalismy od organizatora projektu, zostaly rozdane nie tylko uczniom w naszej szkole, ale równiez ich rodzicom podczas zebrania wywiadowczego oraz rozprowadzone wsród pracodawców, u których odbywaja oni praktyki zawodowe.

  Dzialania ekologiczne w naszej szkole nie ograniczaja sie tylko do realizacji projektu "Nie podgrzewaj atmosfery". Dnia 2 grudnia 2009 r w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Debicy odbyl sie, adresowany do uczniów szkól ponadgimnazjalnych powiatu debickiego, V Sejmik Ekologiczny pod haslem " Torba bawelniana zamiast foliowej".

  Sejmik zostal przygotowany przez nasz Zespól Szkól Nr 4 im. Mikolaja Kopernika w Debicy pod patronatem Wydzialu Ochrony Srodowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Lesnictwa Starostwa Powiatowego w Debicy. Sejmikowi towarzyszyla wystawa prac laureatów konkursu plastycznego zorganizowanego przez nasza szkole: "Torba bawelniana zamiast foliowej". Wsród zaproszonych gosci byli: pani Ewa Kozak z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, pani Wioletta Karas i pan Robert Pilawski z Grupy Carrefour Polska SA, pan Boleslaw Babiarz z Przedsiebiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp.z o.o. w Pszczynie oraz pani Bozena Tarnawska z PPHU Ergpet Sp. z o.o. w Pustkowie. Goscie wyglosili prelekcje dotyczace problemów jakie stwarzaja odpady pochodzace z róznorodnych opakowan oraz podejmowanych dzialan w zakresie ich segregacji i zagospodarowania.

  Wychowanie mlodziezy do odpowiedzialnego korzystania z wszelkich dobrodziejstw, jakie oferuje nam Ziemia, bardzo lezy nam na sercu. Dlatego tak wiele naszych dzialan wychowawczych i dydaktycznych dotyka problematyki ekologicznej.

  W bezposrednie przygotowanie "Swieta klimatu" w naszej szkole wlaczylo sie 20 uczniów. Nasze dzialania mozna obejrzec na stronie: http://galeria.klimat.edu.pl/index.php?album=zsn4-debica&page=1

  ------------------------------------------------------------------

  "Torba bawelniana zamiast foliowej."

  Dnia 2 grudnia 2009 r w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Debicy odbyl sie, adresowany do uczniów szkól ponadgimnazjalnych powiatu debickiego, V Sejmik Ekologiczny pod haslem " Torba bawelniana zamiast foliowej". Sejmik zostal przygotowany przez Zespól Szkól Nr 4 im. Mikolaja Kopernika w Debicy pod patronatem Starostwa Powiatowego w Debicy.

  Po przywitaniu gosci przez pania Dyrektor ZS Nr 4 w Debicy Terese Karwete nastapilo otwarcie V Sejmiku Ekologicznego przez Staroste Powiatu Debickiego - pana Wladyslawa Bielawe. Wprowadzenie do tematu stanowila prezentacja przygotowana przez uczniów kl. II technikum spedycyjno-informatycznego ZS Nr 4 pod kierunkiem pani Malgorzaty Bokoty i wygloszona przez ucznia tejze klasy Radoslawa Hajdona..

  Nastepnie swoje prelekcje dotyczace problemów jakie stwarzaja odpady pochodzace z róznorodnych opakowan oraz podejmowanych dzialan w zakresie ich segregacji i zagospodarowania, wsparte prezentacjami multimedialnymi, wyglosili:

  - Pani Ewa Kozak z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska: " Stan srodowiska w rejonie podkarpacia";

  - Pani Wioletta Karas z Carrefour Polska: "Ekologiczne torby handlowe. Opakowania kompostowalne – nowe rozwiazania w gospodarce odpadami opakowaniowymi" opracowana przez dr inz. Hanne Zakowska - Kierownika Zakladu Ekologii Opakowan COBRO oraz Wiolette Karas - Manager ds. jakosci Carrefour ;
  - Pan Robert Pilawski z Carrefour Polska - Debica:"Dzialania promujace wprowadzenie toreb biodegradowalnych";
  - Pan Boleslaw Babiarz z Przedsiebiorstwa Gospodarowania Odpadami Sp.z o.o. w Paszczynie: "Zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych organicznych i nieorganicznych";
  - Pani Bozena Tarnawska z PPHU Ergpet Sp. z o.o. w Pustkowie: "Recykling odpadów z tworzyw sztucznych".

  Po wystapieniach zaproszonych prelegentów rozpoczela sie dyskusja z udzialem uczniów szkól ponadgimnazjalnych, którzy licznie wypelnili sale..

  Sejmikowi towarzyszyla wystawa prac laureatów konkursu plastycznego zorganizowanego przez ZS Nr 4: "Torba bawelniana zamiast foliowej" oraz laureatów konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej zorganizowanego przez ZSZ Nr1.

  P. Tarnowska pokazala produkty powstale z przeróbki odpadów, poczawszy od elementów wykorzystywanych w budownictwie do rzezb ogrodowych.

  Przedstawiciele grupy Carefour zaprezentowali rózne rodzaje toreb biodegradowalnych.

  Koordynatorem przygotowan sejmiku byla pani Malgorzata Bokota , której pomagali nauczyciele ZS Nr 4: Marta Buszek, Diana Prokopik, Marzena Kowalczyk.

  ------------------------------------------------------------------

  "Dzien Zdrowia"

  w Zespole Szkól Nr 4 w Debicy.

  W ramach Szkoly Promujacej Zdrowie, 28 pazdziernika 2009r. w Zespole Szkól Nr 4 odbyla sie akcja "Dzien zdrowia". Dotyczyla ona profilaktyki raka piersi i zdrowego stylu zycia. W spotkaniu wzielo udzial ponad piecdziesiat uczennic klas II i III szkoly.

  Organizatorkami akcji byly nauczycielki P. Anna Depa i P. Malgorzata Bokota.

  W spotkaniu wzieli udzial zaproszeni goscie P. Jadwiga Zabek- starszy asystent Oswiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz P. Marta Swieton- starsza pielegniarka w Dziale Epidemiologii z Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Debicy.

  Prowadzaca spotkanie P. Anna Depa, zapoznala uczestników z jego programem

  i zachecila do zdobywania wiedzy na temat zdrowego stylu zycia, podkreslajac szczególnie znaczenie prawidlowego odzywiania i aktywnosci fizycznej.

  Nastepnie P. Malgorzata Bokota, w oparciu o prezentacje multimedialna opracowana przez lekarza P. Anne Mazur - Prezesa Stowarzyszenia "Ruch Kobiet do Walki z Rakiem Piersi Europa Donna Debica", wyglosila prelekcje pod haslem " Twoje zdrowie potrzebne jest Tobie i Twoim bliskim". Dotyczyla ona profilaktyki raka piersi.

  Po prelekcji P. Jadwiga Zabek poprowadzila warsztaty, podczas których uczennice mogly na fantomach nauczyc sie badania piersi i wyczuwania w nich zmian patologicznych oraz porozmawiac na temat samokontroli i badan profilaktycznych. Zapoznala tez sluchaczki z programem NFZ profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy.

  W trzeciej czesci spotkania P. Marta Swieton dokonywala pomiaru cisnienia, wagi

  i wzrostu wszystkim chetnym uczennicom oraz okreslala dla nich wskaznik otylosci BMI.

  Na zakonczenie spotkania P. Jadwiga Zabek zorganizowala quiz na temat profilaktyki raka piersi i rozdala piec nagród – upominków dziewczetom bioracym w nim udzial.

  Wszystkie uczennice otrzymaly równiez materialy edukacyjno – informacyjne i ulotki dotyczace tematyki spotkania.

  ------------------------------------------------------------------

  Swiatowy Dzien Rzucania Palenia 19 XI 2009r.


  W ramach Szkoly Promujacej Zdrowie, w dniu 19 listopada 2009 r w Zespole Szkól Nr 4 im. Mikolaja Kopernika w Debicy odbyla sie coroczna akcja z okazji Swiatowego Dnia Rzucania Palenia..

  W szkole wyeksponowano plakaty i informacje dotyczace szkodliwosci palenia papierosów, wykonano tematyczna gazetke. Zorganizowano punkt konsultacyjny , w którym uczniowie mogli zdobyc informacje o tym zgubnym nalogu, jego skutkach, tak czesto przez mlodych ludzi nieuswiadamianych i bagatelizowanych.

  Informacja mlodziezy sluzyly organizatorzy akcji - koordynator Szkoly Promujacej Zdrowie p. Anna Depa, szkolny pedagog p. Ewelina Stadnik i higienistka szkolna p. Monika Kaminska.

  Mlodziez miala mozliwosc wykonania testu uzaleznienia od nikotyny i testu motywacji do zaprzestania palenia. Calej spolecznosci szkolnej udostepniono róznorodne ulotki dotyczace tego "palacego" problemu XXI wieku. Wszyscy zainteresowani uzyskali informacje na temat: toksycznych skladników dymu tytoniowego, jego wplywu na organizm czlowieka, procesu powstawania uzaleznienia oraz konsekwencji zdrowotnych, estetycznych

  i finansowych nalogu. Wszystkim chetnym dokonano pomiaru cisnienia tetniczego krwi.

  Uczestników akcji czestowano symbolicznie jablkami, proponujac zdrowa alternatywe dla papierosów.

  Akcje przeprowadzono we wspólpracy z Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Debicy, od której pozyskano ulotki i plakaty. Wlaczyli sie w nia takze przedstawiciele Wojewódzkiej i Powiatowej Komendy OHP.

  ------------------------------------------------------------------

  W dniach 21 i 22 pazdziernika 2009r w naszej szkole odbyly sie spotkania z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacij Zawodowej w Rzeszowie. Panie Mariola Lidwin i Bernadetta Szal przeprowadzily z uczniami klas II a I II b zajecia na temat autoprezentacji a w kl. I b i I c na temat planowania kariery zawodowej. Przedstawily równiez oferte Centrum Edukacji i Pracy Mlodziezy Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Rzeszowie prezentujac propozycje szkolen, mozliwosci zaangazowania sie w wolontariat, oraz wziecia udzialu w projektach finansowanych ze srodków unijnych.

  Wypracowane przez uczniów na zajeciach materialy zostaly, jak zawsze, zgromadzone w teczkach osobowych w Szkolnym Osrodku Kariery, gdzie mlodziez ma mozliwosc odbycia rozmów indywidualnych ze szkolnym doradca zawodowym.

  Wypelnione przez uczniów ankiety, kwestionariusze, testy badajace predyspozycje zawodowe, oraz róznorodne cwiczenia wykonywane na zajeciach aktywizujacych, zbierane przez caly czas pobytu w szkole, stanowia dla kazdego ucznia swoiste Portfolio - kompendium wiedzy o sobie .

  Sa równiez pomoca przy planowaniu swojej drogi edukacyjno- zawodowej.

  ----------------------------------------------------------------------------

  .... starsze wiadomosci - WYDARZENIA - ARCHIWUM

  marzena.kowalczyk@gmail.com